Inloggen Lid worden Contact Zoeken

Vooraankondiging 11e Algemene Ledenvergadering

Afgelopen periode heeft het bestuur zich ingezet voor u belangen als zorgondernemer. Het bestuur nodigt u van harte uzelf op de hoogte te stellen van de dossiers binnen de keten die voor u van belang zijn. Daarnaast willen wij u op de hoogte brengen van de organisatorische veranderingen binnen de vereniging.

 

In dit zeer dynamische zorglandschap wordt ondernemen steeds belangrijker. Geef ons de kans u zo volledig mogelijk van alles op de hoogte te brengen.

 

Kom daarom ook naar de 11e Algemene Ledenvergadering!

Lees verder...

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Welkom op de site van de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De BVKZ is een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.

 

Vanaf 2010 zet de BVKZ zich pro-actief in voor de belangen van (lokaal) ondernemerschap in de zorg. Op deze manier kunnen de wensen van de cliënten invulling krijgen vanuit de samenwerking tussen cliënt en de zorgaanbieder. Zodat maatwerk van zorg vorm kan (blijven) krijgen. En de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de zorg in eigen regie kan houden.

 

Op deze website kunt u o.a. informatie vinden over de BVKZ, BVKZ-zorgaanbieders, het laatste nieuws, producten & diensten, agenda en hoe u lid kunt worden.

 

Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

De BVKZ is:

  • Uw stem in Den Haag én in de lokale keten!
  • Uw belangenbehartiger bij belangrijke overlegtafels
  • Uw gesprekspartner bij alle ketenpartners
  • Ondersteunend bij professionalisering 
  • Aanbieder van actuele vakinhoudelijke informatie
  • Toegang gevend tot een uitgebreid netwerk
BVKZ Zorgaanbieders Lid worden Successen

Actueel

@BVKZ

Klanttevredenheidsonderzoek onder leden BVKZ

Geacht lid van de BVKZ,   De Branchevereniging Kleinschalige Zorg behartigt de belangen van kleinschalige zorgondernemers in het hele land. “Zorg op maat” en “Cliënt centraal” zijn tijdens de transities gevleugelde uitspraken geworden. Als vereniging willen wij ons, naast de belangenbehartiging die u van ons gewenst bent, gaan richten op producten en diensten die uw ondernemen in de zorg kan...

... Lees verder

Stagiair Nick Schreuders

Nick Schreuders is ons team komen versterken. Voor zijn opleiding Marketing en Communicatie (TTO), zal hij voor de BVKZ een klanttevredenheidsonderzoek ontwikkelen. U kunt van hem een mail verwachten met het verzoek mee te werken aan dit onderzoek. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes met zijn onderzoek!

... Lees verder

Veranderingen Trekkingsrecht – PGB

In onze nieuwsbrief van juni 2016 informeerden wij u al dat de SVB en verstrekkers PGB, strenger gingen controleren op de correctheid van de zorgovereenkomsten (per 1-8-2016) en dat de coulance bij betalingen van facturen die niet correct zijn opgesteld, komt te vervallen (per 1-9-2016).    De gewenningsperiode hiervoor liep af op 1-11-2016, hetgeen betekent dat onjuiste facturen vanaf nu niet...

... Lees verder

11e Algemene Ledenvergadering

Beste leden, Op 13 december 2016 zal de 11e Ledenvergadering plaatsvinden te Houten. Kijk voor meer informatie over het programma hier: uitnodiging-pdf-alv-bvkz_-11_dec-2016   Meld je nu aan voor deelname via info@bvkz.nl o.v.v. “11e Algemene Ledenvergadering”. Meer informatie volgt spoedig via een officiële uitnodiging.   Gastspreekster: Heleen Klop   Heleen Klop is ruim 30 jaar werkzaam in de zorg in diverse organisaties en in diverse...

... Lees verder

Meldpunt tegen te lange wachtlijsten

Platform MEERGGZ vindt dat gemeenten en het Rijk de ontstane problemen in de Jeugd GGZ niet snel genoeg oplossen. Daarom worden ouders van kinderen die op een wachtlijst staan, opgeroepen zich te melden. Het platform wil deze ouders helpen om, zo nodig via de rechter, duidelijkheid te krijgen over de zorgplicht van de gemeenten.   ‘Gemeenten en Rijk treuzelen te...

... Lees verder