Inloggen Lid worden Contact Zoeken

Interactie sessies voorjaar 2016

De BVKZ organiseert weer een aantal interactieve sessies voor het voorjaar. De eerste twee zijn inmiddels gepland.

Kom ook meepraten over wat er lokaal, regionaal en landelijk gebeurt. En om te horen wat de BVKZ daarin voor u doet.

 

Lees verder...

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Welkom op de site van de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De BVKZ is een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.

 

Vanaf 2010 zet de BVKZ zich pro-actief in voor de belangen van (lokaal) ondernemerschap in de zorg. Op deze manier kunnen de wensen van de cliënten invulling krijgen vanuit de samenwerking tussen cliënt en de zorgaanbieder. Zodat maatwerk van zorg vorm kan (blijven) krijgen. En de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de zorg in eigen regie kan houden.

 

Op deze website kunt u o.a. informatie vinden over de BVKZ, BVKZ-zorgaanbieders, het laatste nieuws, producten & diensten, agenda en hoe u lid kunt worden.

 

Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

De BVKZ is:

  • Uw stem in Den Haag 
  • Uw belangenbehartiger bij belangrijke overlegtafels
  • Uw gesprekspartner bij alle ketenpartners
  • Ondersteunend bij professionalisering 
  • Aanbieder van actuele vakinhoudelijke informatie
  • Toegang gevend tot een uitgebreid netwerk
BVKZ Zorgaanbieders Lid worden Successen

Actueel

@BVKZ

Voorjaar: Interactieve sessies bij u in de buurt..

Onze voorzitter komt weer in uw regio voor een interactieve sessie: 01-06-2016 om 14:00 uur bij Derksen Begeleiding en Ondersteuning, Bergweg 2, Terborg Tijdens deze interactieve sessie komt Mark van Barschot met u praten over lokale en regionale onderwerpen die van belang zijn voor uw ondernemerschap. En wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de portefeuille...

... Lees verder

Rapportage Wlz monitor 2015

Het rapport ‘Wlz monitor, signalen van zorgaanbieders – weergave resultaten 2015’ is gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de rapportage Wlz_monitor-signalen_van_zorgaanbieders_30-3-2016_Vilans. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie medewerking en het delen van jullie signalen gedurende heel 2015.   Wlz monitor 2016 Omdat jullie hebben aangegeven in 2016 ook signalen af te willen geven zetten we de monitor in 2016 ook...

... Lees verder

Uitvraag kleinschalige zorgaanbieders

De BVKZ werkt samen met andere partners, in de landelijke (politieke) keten, aan pilots en verbeteringen in budgetteringen. Wij stellen de kleinschalige aanbieders in het land in de gelegenheid deel te nemen aan twee enqêtes die hier mee samenhangen: Uitvraag Ouderenzorg Uitvraag Modelovereenkomsten SVB   Leden van de BVKZ hebben twee aparte mailings ontvangen voor beide enquêtes. Heeft u als lid geen mailing...

... Lees verder

Congres Kleinschalig Wonen & Zorgen op 12 april 2016.

In Nederland is het kleinschalig wonen 30 jaar geleden ontstaan vanuit de belevingsgerichte benadering ‘warme zorg’. Het geluk ervaren van de gewone dingen in een gezamenlijk huishouden. In een kleinschalige woonlocatie ligt de nadruk op huiselijkheid, sfeer en sámen zijn. Veel grootschalige instellingen voeren nu kleinschalige zorg in. Maar hoe richt je dit nu echt succesvol in? Wat zijn de...

... Lees verder

Basiscursus “De taal van Autisme leren spreken”

Bent u werkzaam in het veld van mensen met een Autistisch Spectrum Stoornis? Wilt u meer begrip krijgen van hun taal? Dan is deze basiscursus iets voor u! Eén van onze leden wijst ons op de mogelijkheid van een cursus in de regio Roermond, georganiseerd door Dichtbij:   Autisme is voor sommige mensen lastig om mee om te gaan. Daarom...

... Lees verder