Inloggen Lid worden Contact Zoeken

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Welkom op de site van de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De BVKZ is een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.

 

Vanaf 2010 zet de BVKZ zich pro-actief in voor de belangen van (lokaal) ondernemerschap in de zorg. Op deze manier kunnen de wensen van de cliënten invulling krijgen vanuit de samenwerking tussen cliënt en de zorgaanbieder. Zodat maatwerk van zorg vorm kan (blijven) krijgen. En de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de zorg in eigen regie kan houden.

 

Op deze website kunt u o.a. informatie vinden over de BVKZ, BVKZ-zorgaanbieders, het laatste nieuws, producten & diensten, agenda en hoe u lid kunt worden.

 

Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

De BVKZ is:

  • Uw stem in Den Haag én in de lokale keten!
  • Uw belangenbehartiger bij belangrijke overlegtafels
  • Uw gesprekspartner bij alle ketenpartners
  • Ondersteunend bij professionalisering 
  • Aanbieder van actuele vakinhoudelijke informatie
  • Toegang gevend tot een uitgebreid netwerk
BVKZ Zorgaanbieders Lid worden Successen

Actueel

@BVKZ

Congres “Focus op Kleinschalig Wonen”

De BVKZ wil dit congres graag onder de aandacht brengen bij haar leden en geïnteresseerden:    Heeft kleinschalig wonen en kleinschalige zorg de toekomst? Kleinschalig wonen staat volop in de belangstelling. Steeds meer zorginstellingen gaan er op over en door velen wordt het gezien als de ideale vervanging van de grootschalige verpleeghuiszorg. Met kleinschaligheid als doel op zichzelf, ben je...

... Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

Lees onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws! Nieuwsbrief juli 2016  

... Lees verder

Jaarverantwoording Jeugdwet

Er zijn nog steeds aanbieders binnen de Jeugdwet die hun data niet beschikbaar stellen aan CBS. Dit is een wettelijke verplichting.    Met de nieuwe Jeugdwet zijn aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming/-reclassering en particuliere JJI’s verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit gebeurt middels de jaarverantwoording jeugd. Deze verantwoording is bedoeld om de transparantie van de jeugdhulp...

... Lees verder

“Mijn Kwaliteit van Leven”..

Per Saldo vraagt haar cliënten om aandacht te hebben voor een onderzoek: Mijn Kwaliteit van Leven, een landelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg, inclusief het PGB, te verbeteren. Het is een mogelijkheid om als budgethouder uw stem laat horen als het gaat om de zorg in ons land. Vandaar ook deze oproep om cliënten aan te sporen mee...

... Lees verder

“Keurmerk” PGB Zorgaanbieders

Binnen de keten wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden om Budgethouders te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een goede zorgaanbieder. Het maken van een lijst met malafide zorgaanbieders is juridisch niet haalbaar. Ideeën variëren nu nog van uitgebreide versie zorgkaart Nederland, tot de introductie van een keurmerk voor PGB aanbieders.   Het proces loopt, de BVKZ is nauw...

... Lees verder