Inloggen Lid worden Contact Zoeken

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Welkom op de site van de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De BVKZ is een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.

 

Vanaf 2010 zet de BVKZ zich pro-actief in voor de belangen van (lokaal) ondernemerschap in de zorg. Op deze manier kunnen de wensen van de cliënten invulling krijgen vanuit de samenwerking tussen cliënt en de zorgaanbieder. Zodat maatwerk van zorg vorm kan (blijven) krijgen. En de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de zorg in eigen regie kan houden.

 

Op deze website kunt u o.a. informatie vinden over de BVKZ, BVKZ-zorgaanbieders, het laatste nieuws, producten & diensten, agenda en hoe u lid kunt worden.

 

Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier.

De BVKZ is:

  • Uw stem in Den Haag én in de lokale keten!
  • Uw belangenbehartiger bij belangrijke overlegtafels
  • Uw gesprekspartner bij alle ketenpartners
  • Ondersteunend bij professionalisering 
  • Aanbieder van actuele vakinhoudelijke informatie
  • Toegang gevend tot een uitgebreid netwerk
BVKZ Zorgaanbieders Lid worden Successen

Actueel

@BVKZ

Sociaal contact voor ernstig meervoudig beperkten mensen.

Aafke Kamstra, Orthopedagoog bij ’s Heeren Loo, heeft haar promotie onderzoek aan de Universiteit van Groningen afgerond onder de titel “Who Cares? Research into maintaining, strengthening, and expanding te informal social networks of people with profound intellectual and multiple dissabilities”.   Haar onderzoek richt zich op de frequentie en intensiteit van de sociale contacten van cliënten met ernstig meervoudige beperkingen. De...

... Lees verder

Ouderenzorg Woonvoorzieningen, verschuiving van trends…

Zorg en Welzijn online magazine besteed aandacht aan de werkdruk en tijdsdruk in de ouderenzorg:   “Voor het eerst in jaren is het rapportcijfer dat professionals in de ouderenzorg hun werk geven, gedaald. Dat blijkt uit de MedewerkerMonitor 2016. Daarnaast blijft de werkdruk stijgen, is er te weinig tijd voor de werkzaamheden die verricht moeten worden, bevelen minder medewerkers hun...

... Lees verder

Inspectie door ervaringsdeskundige IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start een proef waarbij ervaringsdeskundigen meegaan op inspectiebezoek. Ze gaan samen met een inspecteur van de IGZ toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg.   Afgelopen periode is op de Algemene Ledenvergadering en inspiratiesessies gesproken over de veranderingen binnen de IGZ. De tijd van checklisten en diverse standaardprocedures lijkt te veranderen in...

... Lees verder

FAQ Modelovereenkomsten SVB

Per 1 april 2017 wordt het gebruik van een modelovereenkomst voor PGB-zorgverlening verplicht. De SVB stelt namens de keten modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren ter beschikking, welke gebruikt dienen te worden door zorgverleners en budgethouders.    Lees in deze pdf de meest gestelde vragen over deze overeenkomsten en wijzigingen.   FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen december

... Lees verder

“Mij een zorg” BVKZ en kleinschalige zorg op RTL

Stichting Het Werkt, lid van de BVKZ  heeft meegewerkt aan een item voor kleinschaligheid in de zorg. Kijk hier voor de clip.  

... Lees verder