Bestuur

Naar aanleiding van de aangenomen voorstellen op de 12e Algemene Ledenvergadering zal het bestuur van de BVKZ opnieuw worden ingericht. Zodra meer informatie beschikbaar is, zal dit op de website worden weergegeven.

 

Voor algemene organisatorische vragen kunt u terecht bij onze directiesecretaresse, mevrouw Marianne Pruim.

Email adres: info@bvkz.nl, telefoonnummer 0162-696960.

 

Voor vragen over de belangenbehartiging kunt u terecht bij Mark van Barschot. U kunt uw vraag mailen naar info@bvkz.nl.