Nieuws

PGB

Daling ZvW PGB houders

Datum: 10 juli 2017 | Geplaatst in: Nieuws
bron: www.zorgvisie.nl Het aantal houders van een persoonsgebonden budget (pgb) in de zorgverzekeringswet (Zvw) is vorig jaar afgenomen van iets meer dan 19.400 tot ruim 16.900. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016’.   Volgens de onderzoekers is de afname van 2.500 budgethouders voornamelijk te wijten aan de grote herindicatieronde vorig jaar. Cliënten…

Internationale aanpak Dementie

Datum: 22 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Wereldwijd hebben 47,5 miljoen mensen dementie en dat aantal neemt alleen maar toe. Samenwerking in de aanpak van dementie is daarom cruciaal. Het is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gelukt om met Malta en Slowakije een gezamenlijke verklaring te tekenen om de aanpak dementie verder te verbeteren, verdiepen en te verspreiden (trio-voorzitterschap Europese Unie). Niet…

Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal…

Landelijke aanpak om ouderen gezonder te laten eten

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Op initiatief van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) komt er een landelijke beweging die ouderen stimuleert gezonder te eten. Janny van der Heijden, culinair publicist, is het boegbeeld van deze beweging waar partijen uit de voedselsector aan deel moeten nemen. Janny: “Een gezonde manier van eten zorgt er voor…
handboek

Handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Stichting Alexander heeft begin 2017 het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp gepubliceerd. Dit handboek biedt praktische steun en aanknopingspunten aan functionarissen en professionals die cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Cliënten gaan deze namelijk zelf onderzoeken.   Het handboek beschrijft één van de manieren waarop cliënten zelf aan de slag kunnen gaan met de kwaliteit van…

Subsidie transitiekosten Jeugdwet verlengd

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: Zorgwelzijn   Jeugdhulpinstellingen kunnen nog tot eind 2017 aanvragen indienen voor subsidie als ze in financiële problemen komen die samenhangen met de transitie. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van de conclusies van de Transitie Autoriteit Jeugd.   Organisaties die jeugdhulp verlenen, kunnen subsidie aanvragen voor kosten die ze moeten maken…

Alleen nog maar indicaties door gecontracteerde aanbieders wijkverpleging

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: Zorgvisie Zilveren Kruis legde het voornemen om enkel gecontracteerde verpleegkundigen te laten indiceren onlangs vast in haar nieuwe inkoopbeleid wijkverpleging 2018. VGZ zal hoogstwaarschijnlijk deze criteria overnemen in 2018. Niet-gecontracteerde aanbieders mogen de zorg wel verlenen.    CZ Bij zorgverzekeraar CZ leveren niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging gemiddeld bijna 25 procent meer uren zorg dan…
Loep met geld

‘Financierbaarheid ggz, jeugdzorg en Wmo staat onder druk’

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
De onzekerheid rond de jaaromzetten zet de financierbaarheid van instellingen in de ggz, jeugdzorg en Wmo onder druk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’.   De NVB brengt in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’ de belangrijkste knelpunten in kaart rond het financieren van zorginstellingen. De complexe regelgeving…

“Weinig verbetering in de jeugdhulp”

Datum: 28 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2017/2/Weinig-verbetering-in-de-jeugdzorg/ Tweede Kamerleden praten vandaag met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie over de jeugdhulp. Om hen daarop voor te bereiden, schrijven vier brancheorganisaties voor jeugdhulp hen welke dringende maatregelen op korte termijn nodig zijn. ‘Twee jaar na de decentralisaties zien we helaas nog maar weinig verbetering.’   De brief…
meisje

Interessant: “Naar een betere professional”.

Datum: 8 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
In de serie “Naar een betere professional”, #1, van Zorg en Welzijn magazine, een interview met Prof. dr. Andries Baart, Wetenschapper-filosoof en geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering.   In dit interview benadert prof. Baart het effect van de regels en procedures, afrekencriteria en gehoorzaamheid van de professional aan deze nieuwe vormgeving van het zorglandschap als…