15de ALV op 11 december 2018

Geplaats op: 8 november 2018

Op dinsdag 11 december 2018 heten wij u van harte welkom op onze 15de Algemene Ledenvergadering.

Locatie: Van Der Valk Hotel A1- Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort

Tijdsplanning:
17.30 – 18.00 uur Inloop (met broodjes en een soepje)
18.00 – 20.00 uur Algemene Ledenvergadering
20.00 – 20.30/21.00 uur Informeel netwerken

Onderstaand de link naar de concept-notulen van de 14de ALV, welke reeds per e-mail aan u verstuurd zijn op 5 juli en 2 november 2018.


Concept – Notulen 14de ALV BVKZ 21 juni 2018

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. In verband met de catering verzoeken wij u om u aan te melden voor deze ALV via info@bvkz.nl.