21 Januari Kennisbijeenkomst Wet Zorg & Dwang

Geplaats op: 9 januari 2020

Op 21 Januari organiseren wij een kennisbijeenkomst met het actuele onderwerp Implementatie Wet Zorg & Dwang.

De Wet zorg en dwang is per 1 januari 2020 in werking getreden. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De wet geldt zowel in en buiten instellingen. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Een goede voorbereiding is belangrijk, zodat u en uw collega’s weten wat u te doen staat. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Dat vraagt van organisaties dat zij rekening moeten houden met de gevolgen van de wet. Denk hierbij aan vraagstukken die raken aan bewustwording van het nee-tenzij-principe en inrichting van werkprocessen voor bijvoorbeeld het stappenplan.

Ook als uw uitgangspunt is dat uw organisatie geen onvrijwillige zorg levert, is het van belang om de wet door te nemen en te beoordelen of dit werkelijk zo is en wat u nog wel moet regelen.

Op deze bijeenkomst gaan we in op de wet zelf en de implementatie van de wet in uw organisatie. De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

BVKZ organiseert deze bijeenkomst samen met mevrouw Imre de Bonth van Vilans.

Op de kennisbijeenkomst implementatie Wet Zorg en Dwang staan we stil bij de volgende onderwerpen:

–           De algemene uitgangspunten van de wet Zorg en Dwang.

–           Wat is onvrijwillige zorg? Dit gaan we met u bespreken aan de hand van casussen uit de praktijk die zelf kunt inbrengen. Met een casuschecker wordt uw casus dan doorgelopen.

–           We nemen het stappenplan uit de wet door. Wat moet gedaan worden en waar loop je als organisatie tegenaan?

–           Welke rollen en functionarissen zijn in de wet opgenomen, wie moet waarbij betrokken zijn en hoe kunt u dit organiseren.

–           Aan welke randvoorwaarden moet u ook denken (bijvoorbeeld vertrouwenspersoon, klachtenregeling, voorwaarden bij ambulante zorgverlening).

 

Het is een interactieve bijeenkomst waarbij wij aan de deelnemers vragen om casussen en voorbeelden uit de praktijk mee te nemen zodat we die op de bijeenkomst kunnen bespreken.

De bijeenkomst vindt plaats op de volgende locatie:
Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH te Amersfoort

Tijdsplanning:
14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 17.30 Kennisbijeenkomst
17.30 – 18.00 Soep en broodjes

Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en heten u van harte welkom!

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier:

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomst Wet Zorg & Dwang 21 Januari