PGB

Laatste update: 14 mei 2021

Werken voor een cliënt met een persoonsgebonden budget (PGB)

Met een PersoonsGebonden Budget (PGB) regelt iemand die zorg nodig heeft zelf zijn zorg. De zorgvrager wordt budgethouder genoemd. De budgethouder kiest zelf  de zorgaanbieder of zorgverlener. De budgethouder bepaalt samen met de zorgaanbieder/zorgverlener wanneer en welke zorg wordt verleend, hoe deze wordt betaald (per uur of maandbedrag) en wat de tarieven zijn.

De afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Er zijn meerdere soorten zorgovereenkomsten.  De soort zorgovereenkomst is afhankelijk van wie de budgethouder het PGB ontvangt (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente). Een zorgovereenkomst moet worden goedgekeurd en ondertekend door de budgethouder voordat u start met het verlenen van zorg.

Het is belangrijk dat u weet waar u aan begint voordat u met zorg verlenen aan een budgethouder begint. Meer hier over leest u in het blokje PGB algemeen.

Agenda PGB

Het PGB kent veel ontwikkelingen sinds de lancering in 1995. De laatste status is dat nagedacht wordt over de toekomst van het PGB en hoe het PGB eruit gaat en zou moeten zien. In de agenda PGB komen 7 thema’s aan de orde die door vertegenwoordigers van VWS, financierders, budgethouders en zorgaanbieders als belangrijk zijn bestempeld.

Het PGB-portaal

Met het PGB-portaal verandert de manier van werken. In het PGB-portaal regelen budgethouders of zijn/haar vertegenwoordiger en u als zorgverlener snel, makkelijk en overzichtelijk de PGB administratie. Het PGB portaal is volop in ontwikkeling en steeds meer zorgverleners en budgethouders kunnen gebruik maken van het portaal. Meer over het portaal leest u bij het thema – Mijn PGB-Portaal.

BVKZ is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het PGB-portaal.

PGB- toeslag kwaliteitsgelden (kwaliteitstoeslag)

De toeslag kwaliteitsgelden is bedoeld voor een wooninitiatief voor ouderen om te zorgen dat zij blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Budgethouders ontvangen deze toeslag één keer per jaar. Samen met het wooninitiatief bespreekt de budgethouder waarvoor de toeslag wordt ingezet. Lees meer bij het thema – PGB Toeslag Kwaliteitsgelden.

PGB toeslag kleinschalige wooninitiatief (woontoeslag)

Binnen een wooninitiatief wordt er door budgethouders gebruik gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen/infrastructuur. De woontoeslag is bedoeld voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes binnen kleinschalige woonvoorzieningen in de Wlz. De woontoeslag komt bovenop het PGB-budget en budgethouders ontvangen deze toeslag één keer per jaar.  Lees meer bij het thema –PGB Toeslag Wooninitiatief.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.