Agenda

Kennisbijeenkomst Rechtsvormen en Governance in de Zorg

14/05/2019 | 15.00 - 18.00 uur

Bij de rechtsvorm van de zorgaanbieder heb je het over de personenvennootschap, zoals de VOF, de maatschap en de eenmanszaak of een rechtspersoon, zoals de stichting, de BV of de coöperatie. De juiste rechtsvorm is een heel belangrijke keuze van de zorgaanbieder. Er is veel onkunde bij notarissen en boekhouders op dit terrein over de juiste rechtsvorm in de zorg en de opstelling van statuten. 

 

Heb je een rechtsvorm gekozen dan is het zaak om je aan je statuten of aktes te houden, maar wat staat daar eigenlijk allemaal in? Ook hieraan wordt aandacht besteed evenals het verschil in aansprakelijkheid. Wat zijn de voor- en nadelen van iedere rechtsvorm? Wat past het best bij jouw zorgorganisatie? Kortom: zeer geschikt voor een ieder die vragen heeft of zijn rechtsvorm nog wel geschikt is bijvoorbeeld bij het doen van een aanbesteding.

 

Daarnaast staan we stil bij governance in de zorgsector. Hoe ga je om met de Governancecode Zorg, wat zijn verplichtingen die de wet en de financiers stellen en hoe vraag je een Toelating voor het leveren van zorg aan? Allemaal vragen die in deze bijeenkomst aan de orde komen. 

 

Klik hier voor meer informatie.

BVKZ schrapsessie administratieve lastenverlichting Wmo en Jeugdzorg

04/06/2019 | 10.00 - 12.00 uur

BVKZ organiseert in samenwerking met het ministerie van VWS en als vervolg op de gesprekken over administratieve lastenverlichting met Rita Verdonk, aangesteld als speciaal adviseur van het programma Ontregel de Zorg (zie BVKZ nieuwsbrief 4.1 januari en 4.6 april), een eigen schrapsessie voor haar leden.

 

De bijeenkomst vindt plaats op 4 juni 2019 van 10:00 – 12:00 uur in Amersfoort.

 

Ter voorbereiding kunt u zich nu al opgeven via info@bvkz.nl onder vermelding van “Schrapsessie administratieve lastenverlichting”.

Kennisbijeenkomst Inkoop Wmo/Zvw/Wlz

03/07/2019 | 15.00 - 17.30 uur

Bespreken inkoopvoorwaarden Wmo/Zvw/Wlz met Zorgverzekeraars/Zorgkantoren

Meer info en uitnodiging volgen binnenkort.