15de Algemene Ledenvergadering BVKZ

Datum bijeenkomst: 11/12/2018
18.00-20.00

Locatie:
Van Der Valk Hotel Amersfoort A1, Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort

Tijdschema;
17.30-18.00 Inloop
18.00-20.00 ALV
20.00-21.00 Informeel netwerken