Bijeenkomst (Samen)werken aan goede zorg

Datum bijeenkomst: 02/07/2019
16.00 - 19.00 uur

U heeft als zorgverlener gekozen voor persoonlijke zorg, kleinschalig, dicht bij de cliënten. U onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door het persoonlijk contact, de tijd en aandacht die u aan de cliënten geeft en de waardering die u van de cliënten en naasten ontvangt. Dat u een zeer gewaardeerde zorgverlener voor de cliënten en naasten bent, is geen vraag maar een feit. Maar hoe kijken de financierders naar kleinschalige zorg? Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken? Wat zijn de ontwikkelingen en wat betekent dat voor u? Wij hebben de inkoper van CZ Langdurige zorg bereid gevonden u hier meer over te vertellen.

Als kleinschalige zorgverlener bent u gericht druk met het verlenen van goede zorg aan uw cliënten. Naast zorg zijn er echter ook nog andere thema’s die voor u als ondernemer van belang zijn. Daarvoor hoeft u echt zelf het wiel niet uit te vinden maar kunt u dit ook met andere zorgverleners of ondersteunende organisaties oppakken. In deze bijeenkomst organiseren we enkele workshops waar we het gesprek met u willen aangaan over wat de ontwikkelingen zijn, wat dit voor u betekent en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen en waarin we elkaar kunnen vinden voor een nadere samenwerking.

Voor meer informatie klik hier.