Jaarverantwoording Wtza voor Eenmanszaken

Datum bijeenkomst: 28 oktober 2021
Tijd: 13:30 - 14:30 uur

Om onze leden goed te informeren over de gevolgen van de Wtza, en specifiek voor wat betreft de jaarverantwoording, organiseren we samen met de Federatie Landbouw en Zorg een drietal webinars over dit onderwerp. 

Binnen de jaarverantwoording gelden andere regels voor rechtspersonen, personenvennootschappen en eenmanszaken. We splitsen de kennisbijeenkomst daarom op in drie digitale bijeenkomsten met een verschillende invalshoek. Als u zich aanmeldt voor de kennisbijeenkomst die het meest van toepassing is op uw situatie, krijgt u de voor u meest relevante informatie, maar kunt u ook vragen stellen die het meest op u van toepassing zijn. Indien u overweegt om van rechtsvorm te veranderen, dan kan het zinvol zijn om in te schrijven voor meerdere kennisbijeenkomsten.

Hieronder leest u meer over de kennisbijeenkomst voor Eenmanszaken. Voor aanmelden en informatie over de kennisbijeenkomst voor VOF’s, Maatschappen en CV’s verwijzen wij u graag naar deze pagina. Stichtingen, BV’s en Coöperaties kunnen hier terecht voor aanmelden en informatie over de kennisbijeenkomst. 

Jaarverantwoording

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Voor het verlenen van goede zorg is het van belang om de bedrijfsvoering goed op orde te hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de naleving. Met de invoering van de Wtza moeten alle zorgaanbieders vanaf 2022 een verplichte jaarverantwoording aanleveren. Alleen zorgaanbieders die ZZP-er zijn (een solistisch werkende zorgverlener: één persoon die de feitelijke zorgverlening uitvoert) en zorgaanbieders die alleen maar Wmo-zorg leveren, hoeven geen jaarverantwoording aan te leveren.

Een jaarverantwoording houdt in dat u elk jaar financiële en aanvullende gegevens aanlevert aan de overheid, die vervolgens voor een deel openbaar gemaakt worden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoording van collectieve middelen. Voor zorgaanbieders die een Wtzi-erkenning hebben en voor zorgaanbieders die jeugdzorg leveren geldt er nu al een verplichte jaarverantwoording. Deze zorgaanbieders maken hun verantwoording voor het verslagjaar 2021 vóór 1 juni 2022 openbaar. U levert de jaarverantwoording aan op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Door de invoering van de Wtza gaat deze verplichting nu ook gelden voor een groot aantal overige zorgaanbieders, inclusief PGB zorgaanbieders. De jaarverantwoording wordt vóór 1 juni 2023 openbaar gemaakt voor het verslagjaar 2022.

Wat is de Wtza?

Wilt u meer weten over de Wet toetreding Zorgaanbieders? Bekijk dan de informatie op ons kennisplein. Op de website van de Rijksoverheid treft u meer informatie en een kwaliteitscheck, waarmee u al kunt zien aan welke eisen u voldoet.

Inhoud kennisbijeenkomst

 • Transparante bedrijfsvoering en derivaten
 • Financiële verantwoording
 • Toe te voegen informatie (bijvoorbeeld verslag intern toezicht)
 • Openbare vragenlijst

Aanmelden

  Hoe nuttig was dit bericht?

  Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

  Nog geen stemmen.

  Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

  Vertel ons wat we kunnen verbeteren.