Kennisbijeenkomst IGJ en Zorg Thuis

Datum bijeenkomst: 23/04/2019
14.30 - 18.00 uur

BVKZ organiseert in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een kennisbijeenkomst over het werk van de inspectie en de kaders waar de IGJ op toetst binnen de thuiszorg/wijkverpleging.

De bijeenkomst focust met name op de zorg – verpleging en verzorging – die thuis geboden wordt. Het betreft zowel zorg in natura, PGB, Zvw of de Wlz.

Zorg geboden binnen de WMO valt niet onder het toezicht van de IGJ en hier zal in de bijeenkomst dus geen aandacht aan besteed worden. Leden die zorg binnen dit domein leveren zijn overigens wel van harte welkom.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 23 april 2019 en zal worden verzorgd door mevr. Hank Raessens, coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd.

Klik hier voor meer informatie.