Kennisbijeenkomst Inkoop Wlz, Zvw en Wmo 2020

Datum bijeenkomst: 03/07/2019
15.00 - 18.00 uur

Op de Kennisbijeenkomst Aanbesteden van 15 april jl. hebben wij u geïnformeerd over de (juridische) kaders van contracteren en aanbesteden van zorg in natura.

Op de Kennisbijeenkomst Inkoop Wlz, Zvw en Wmo 2020 op woensdag 3 juli 2019 willen we hier een vervolg op geven.

De zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 recentelijk gepubliceerd. Op de bijeenkomst zullen wij de rode draad uit deze publicaties met u doornemen.

Vervolgens willen we samen met u de vertaalslag maken hoe u dan tot werkelijke contractering/aanbesteding kunt komen. Het is de bedoeling dat we er een pragmatische interactieve bijeenkomst van maken. U kunt ons vragen stellen over o.a. het inkoopbeleid en de voorwaarden die de financiers stellen. Wij kunnen met u meedenken over de te nemen stappen en uitwerking van zaken om werkelijk uw aanvraag te kunnen indienen. Tevens zullen we aan de hand van casussen voorbeelden geven die u hierbij kunnen helpen.

Klik hier voor meer informatie.