Kennisbijeenkomst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 9 maart 2020

Datum bijeenkomst: 09/03/2020
14:30 - 18:00

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het kompas voor betrokken partijen zoals zorgverleners, zorgkantoren, de inspectie en het zorginstituut om tot een goede kwaliteit van zorg te komen. Centraal staan de bewoners én samen leren en verbeteren.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal een toelichting geven op hoe je als kleinschalige aanbieder je kwaliteitssysteem kan inrichten. Regels, protocollen en afvinklijsten leiden af van waar de zorg om draait. Tegelijk gun je bewoners van je zorginstelling de best mogelijke zorg. Hoe zorg je er als kleinschalige zorgaanbieder voor dat de zorg in jouw instelling goed en veilig is?
Hoe gebruik je dat kompas en wat kan er anders/beter? Samen met het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ zal er aandacht zijn voor een scan die ook voor de kleinschalige aanbieders relevant is om te komen tot een beoordeling van waar we staan en waar we heen willen met de 8 thema’s binnen het kwaliteitskader. Op basis van de scan kunnen zorginstellingen kosteloos ondersteuning krijgen vanuit het programma.
Ketenpartners in de verpleeghuiszorg werken in het programma KIK-V intensief samen aan het verbeteren van de informatievoorziening voor alle ketenpartijen rond het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit draagt bij aan minder administratieve lasten en betere informatiekwaliteit en is een wezenlijke stap in de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het Zorginstituut licht het programma toe en wil graag in gesprek over het perspectief van kleinschalige zorgaanbieders.
Een interessante middag en relevant thema met de meting en aanlevering van de indicatoren nog vers in het geheugen.

De kennisbijeenkomst vindt plaats op de volgende locatie:
Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH te Amersfoort

Tijdsplanning:
14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 17.30 Kennisbijeenkomst
17.30 – 18.00 Soep en broodjes

Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en heten u van harte welkom!

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier:

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomst Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 9 maart 2020