Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten

Datum bijeenkomst: 26/11/2019
15.00 - 18.00 uur

Op 26 november houdt BVKZ een kennisbijeenkomst over medezeggenschap cliënten.

In de zorg is er medezeggenschap voor cliënten omdat het belangrijk is dat mensen die zorg krijgen gemeenschappelijk hun wensen en behoeften aan kunnen geven aan een onafhankelijke partij, die voor hun belangen opkomt. De zorgorganisatie zal hieraan ook gehoor geven. Een cliëntenraad is er dus om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen. Ook draagt medezeggenschap bij aan betere zorg.

Bij medezeggenschap gaat het over cliënten die via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Medezeggenschap kan vormgegeven worden via een cliëntenraad. Echter andere vormen voor medezeggenschap zijn ook mogelijk. Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle deelnemers op elkaar afgestemd.

Lees meer