Kennisbijeenkomst Wet zorg en dwang

Datum bijeenkomst: 26/06/2019
15.00 - 18.00 uur

Wet zorg en dwang, zeker ook voor kleinere organisaties belangrijk!

Op 1 januari wordt de Wet zorg en dwang van kracht, deze vervangt de wet Bopz en regelt de onvrijwillige zorg.

De Wet Zorg en Dwang stelt de cliënt centraal en is cliëntvolgend. Dit betekent dat onvrijwillige zorg kan worden toegepast op de plek waar de cliënt zich bevindt, zoals bijvoorbeeld op een woonvoorziening of tijdens de dagbesteding. Daarnaast geeft de wet aandacht aan het recht op vrijheid van de cliënt. Dit houdt in dat u zorg verleent waar de cliënt mee instemt en dat u alleen een vrijheidsbeperkende maatregel (in de wet ‘onvrijwillige zorg’) inzet als het echt niet anders kan. Deze nieuwe wet is dus ook voor kleinere organisaties van belang.

Daarom organiseert BVKZ op 26 juni een bijeenkomst over deze nieuwe wet Zorg en Dwang om u hierover te informeren.

Klik hier voor meer informatie.