Kennisbijeenkomst Wvggz 11 maart 2020

Datum bijeenkomst: 11/03/2020
14:30 - 18:00 uur

Welke kansen en risico’s zijn er voor u

Over de Wvggz is veel te doen. Per 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz (Wvggz) samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de BOPZ. De Wvggz en de Wzd regelen alle verplichte zorg voor mensen psychische problemen (Wvggz) en voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische problemen als dementie (Wzd).

Tijdens de kennismiddag op woensdag 11 maart gaan we aan de slag met de vraag wat de Wvggz betekent voor jullie als aanbieders van kleinschalige zorg. We bespreken de kansen en risico’s van de wet en welke rol jullie daarin kunnen nemen om de verplichte zorg beter te organiseren.

Lees hier de onderwerpen die we bespreken. U vindt hier ook links naar interessante YouTube filmpjes en een blog.

We gaan het bijvoorbeeld hebben over:

  • Als verplichte zorg gevarieerder wordt, kunnen dan ook andere organisaties verplichte zorg leveren?
  • Wat mogen mijn cliënten en mensen uit de directe omgeving van deze cliënten verwachten van deze wet?
  • De wet heeft de waardevolle doelstelling om verplichte zorg beter en gevarieerder te maken, hoe kan dat worden gerealiseerd en wat zijn daarbij de risico’s?
  • Welke kansen biedt de wet in de samenwerking met de grote GGZ-aanbieders en gemeenten?

Uiteraard is er deze middag ook alle ruimte voor vragen en discussie. Mocht u vooraf een vraag of thema willen meegeven, dan horen wij dat graag.

Ter voorbereiding staan hieronder twee YouTube filmpjes met introductie over de Wvggz. Tevens vindt u een link naar de blog, geschreven door JB Lorenz, met drie casussen waarin de impact van de Wet verplichte ggz voor individuele patiënten en betrokken organisaties tastbaar wordt gemaakt.

Blog JB Lorenz – drie casussen impact Wet verplichte ggz

De kennisbijeenkomst vindt plaats op de volgende locatie:
Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH te Amersfoort

Tijdsplanning:
14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 17.30 Kennisbijeenkomst
17.30 – 18.00 Soep en broodjes

Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en heten u van harte welkom!

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier:

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomst Wvggz 11 maart 2020