Ledenonderzoek BVKZ

Datum bijeenkomst: 26/08/2019
08.00 - 17.00

Uw mening telt! BVKZ houdt een ledenonderzoek waarvan de uitkomsten gebruikt zullen worden voor zowel de positionering en profilering van BVKZ richting stakeholders en andere belanghebbenden, als voor een mogelijke herijking van ons dienstenpakket aan de leden!

Op 27 augustus 2019 ontvangen alle leden van BVKZ een uitnodiging per mail om deel te nemen aan het ledenonderzoek.

Lees hier verder.