Themabijeenkomst Kwaliteit in de zorg

Datum bijeenkomst: 20/03/2019
14.30 - 17.30 uur

Na de succesvolle themabijeenkomst Wet- en regelgeving op 12 februari jl. is afgesproken hier een vervolg aan te geven. Op woensdag 20 maart wordt een themabijeenkomst gehouden over Kwaliteit in de zorg. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden in de wet- en regelgeving en de belangrijkste kwaliteitskaders. Deze eisen zijn voor iedere zorgaanbieder van belang, ook voor hen die alleen met een PGB te maken hebben. De Wmo valt hier buiten, maar in de praktijk volgt de gemeente dezelfde eisen. Ook wordt ingegaan op de eisen van de zorgkantoren en de zorgverzekeraars en het belang van een HKZ, ISO of Prezo certificaat.
 
De bijeenkomst wordt verzorgd door Mr. Lis Scholten en Mr. Wim Wickering van Zorg Zaken Groep. Beiden hebben veel ervaring met Kwaliteit in de zorg, IGJ kwesties en het invoeren van kwaliteit in de zorgorganisatie. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie: klik hier.