Webinar invullen verwerkingsregister

Datum bijeenkomst: 17/05/2018
19.00-20.00

Elke organisatie (dus ook een eenmanszaak) is verplicht een verwerkingsregister in te vullen in het kader van AVG. Tijdens de workshop AVG op 8 mei jl. in Den Bosch is gebleken dat de meeste aanwezige leden hier graag hulp bij zouden krijgen. Daarom wordt er op donderdag 17 mei aanstaande van 19.00 tot 20.00 uur een webinar gehouden hoe een verwerkingsregister in te vullen. Deze webinar is ook geschikt voor leden die nog weinig met de AVG hebben gedaan.