Bestuur en directie

Met ingang van 1 juli 2017 is de organisatiestructuur van BVKZ gewijzigd.

Naast een bestuur met de toezichthoudende rol kent BVKZ nu ook een directie, die zich met operationele zaken bezig houdt.

Het bestuur van BVKZ bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer R.M. de la Porte

Secretaris: de heer P.B.J. de Jager

Penningmeester: de heer A. Trouwborst

Directie: de heer M.H. van Barschot en mevrouw B.P.E. van Langerak

BVKZ is op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar per mail of telefoon: 

Email adres: info@bvkz.nl, telefoonnummer 0162-696060.