Bestuur en directie

Met ingang van 1 juli 2017 is de organisatiestructuur van de BVKZ gewijzigd.

Naast een bestuur met de toezichthoudende rol kent de BVKZ nu ook een directie, die zich met operationele zaken bezig houdt.

 

Het bestuur van de BVKZ bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer R.M. de la Porte

Secretaris: de heer P.B.J. de Jager

Penningmeester: de heer A. Trouwborst

 

De directeur:  de heer M.H. van Barschot 

 

BVKZ is op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar per mail of telefoon: 

Email adres: info@bvkz.nl, telefoonnummer 0162-696060.

 

Voor vragen over de belangenbehartiging kunt u terecht bij Mark van Barschot. U kunt uw vraag mailen naar info@bvkz.nl.