Lid worden

Voor u op een rijtje: wat de BVKZ voor u als zorgaanbieder doet!

  • Krachtige landelijke belangenbehartiging voor kleinschalig ondernemerschap in de zorg voor alle financieringsvormen.
  • Vertegenwoordiging van kleinschalig ondernemerschap aan de hoogste bestuurlijke overlegtafels op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.
  • Breed landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden voor lokale en regionale kleinschalige zorgaanbieders. Daarmee krijgt de BVKZ slagkracht van landelijk naar lokaal niveau.
  • Sterke en concrete oplossingen aandragen bij problemen, zoals bijvoorbeeld de PGB betalingen vanuit de SVB.
  • Verbinden en samenwerken met ketenpartners die de zorg vormgeven.
  • Zoek-en-vind-functie voor ketenpartners en cliënten, die op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Uw gegevens als zorgaanbieder worden bij aanmelden als lid toegevoegd aan deze zoek-en-vind-functie.
  • Het informeren van onze leden door middel van mailings, tweets, maandelijkse nieuwsbrieven en wekelijkse nieuwsflitsen.
  • Organiseren van themabijeenkomsten, waarbij de inhoud bepaald wordt door de behoefte van onze leden.
  • Samenwerken met andere brancheorganisaties, zoals ZLTO, voor het organiseren van landelijke congressen.
  • Adviseren van leden bij vragen

Contributiekosten

Voor informatie over de contributiekosten kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau,        telefoon: 0162-696060.

Meer informatie over de voorwaarden van een lidmaatschap bij BVKZ vindt u hier in het formulier Voorwaarden Lidmaatschap.