Lid worden

Waarom lid zijn van onze branchevereniging?
Door lid te zijn van onze vereniging steunt u niet alleen onze collectieve activiteiten maar vooral ook uw eigen organisatie. We creëren samen een duurzame positie in de sector. Als brancheorganisatie geven wij u meer kracht, meer macht en in elk geval meer contacten. Wij kennen het vak van zorgondernemer en begrijpen daardoor als geen ander wat u belangrijk vindt.

Wat mag u van uw lidmaatschap verwachten?
We gaan hand in hand. U bent onderdeel van onze gemeenschap van zorgondernemers. Wij ontlasten u van het doolhof dat beleid, wet- en regelgeving heet. Waar mag u op rekenen:

 • Collectieve belangenbehartiging
 • Wij informeren u. U bent op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector.
  Wij verzamelen nieuwsartikelen en delen onze kennis. Deze informatie bundelen wij in een wekelijkse nieuwsbrief, op ons kennisplein en we organiseren kennis- en regiobijeenkomsten. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

  • Kwaliteitskaders voor goede en veilige zorg
  • Wet- en regelgeving
  • Contractering en financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Kwaliteit en toezicht
  • Arbeidszaken & deskundigheid
 • U krijgt persoonlijk advies en ondersteuning
  Onze deskundige helpdesk staat u graag te woord met concrete oplossingen en adviezen. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • Vertalen van landelijk beleid zodat deze voor u bruikbaar is tijdens uw dagelijkse activiteiten
  • Ondernemen in veranderend zorglandschap
  • Ontwikkeling en toepassing van innovaties
  • Implementatie van bedrijfsprocessen
  • Netwerken en verbinden

Gaat uw voorkeur uit naar een persoonlijk bezoek? Geen probleem! Wij plannen graag een afspraak in.

 • Wij bieden u een platform
  Dit platform brengt u zowel off- als online in contact met andere kleinschalige zorgondernemers.
 • Uw zorgorganisatie is zichtbaar
  Wij maken kleinschalige zorg zichtbaar bij Ministeries, politiek Den Haag, inkopende partijen als zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten en IGJ. We zitten ook aan tafel bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en we zijn actief in verschillende werkgroepen. Onze verenigingsadviseur zet zich dit jaar in op relatiebeheer met Gemeenten.

U kunt op ons rekenen. Wij zijn er voor u.

Haal alles uit uw lidmaatschap!
Neemt u eens een kijkje in onze successen en onze huidige activiteiten. Wanneer u vragen hebt of wanneer u graag een persoonlijk bezoek wenst, neem dan contact met ons op.
Verder maakt u als lid gebruikt van verschillende diensten zoals:

 • Aansluiting Klachtenportaal (geen inschrijfkosten, 20% korting)
 • Gratis abonnement KICK protocollen Vilans
 • Gratis aanleveren van indicatoren van kwaliteitskaders wijkverpleging en verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland
 • Bijwonen van kennisbijeenkomsten en regiobijeenkomsten
 • Gratis melden van prikaccidenten bij Prikpunt/Vaccinatiezorg

Aanmelden in 3 stappen