Lid worden

Voor u op een rijtje: wat de BVKZ voor u als zorgaanbieder doet!

  • Krachtige landelijke belangenbehartiging voor kleinschalig ondernemerschap in de zorg voor alle financieringsvormen.
  • Vertegenwoordiging van kleinschalig ondernemerschap aan de hoogste bestuurlijke overlegtafels op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.
  • Breed landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden voor lokale en regionale kleinschalige zorgaanbieders. Daarmee krijgt de BVKZ slagkracht van landelijk naar lokaal niveau.
  • Sterke en concrete oplossingen aandragen bij problemen, zoals bijvoorbeeld de PGB betalingen vanuit de SVB.
  • Verbinden en samenwerken met ketenpartners die de zorg vormgeven.
  • Zoek-en-vind-functie voor ketenpartners en cliënten, die op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Uw gegevens als zorgaanbieder worden bij aanmelden als lid toegevoegd aan deze zoek-en-vind-functie.
  • Het informeren van onze leden door middel van mailings, tweets en maandelijkse nieuwsbrieven.
  • Organiseren van themabijeenkomsten, waarbij de inhoud bepaald wordt door de behoefte van onze leden.
  • Samenwerken met andere brancheorganisaties, zoals ZLTO, voor het organiseren van landelijke congressen.
  • Adviseren van leden bij vragen

 

Contributiekosten

De jaarlijkse contributiekosten zijn gebaseerd op de grootte van uw organisatie uitgedrukt in het aantal fte’s (1 fte = 36 uur per week):

 

tot 0,5 fte: € 175,-
tot 0,75 fte: € 350,-
tot en met 1 fte: € 525,-
tot en met 3 fte: € 1.050,-
tot en met 10 fte: € 1.500,-
tot en met 25 fte: € 2.250,-
vanaf 25 fte: € 3.000,-

 

Nieuwe leden betalen voor het resterend aantal maanden van het kalenderjaar.

 

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de eenmalige aansluitkosten van € 50,- komen te vervallen!

 

Meer informatie over de voorwaarden van een lidmaatschap bij BVKZ vindt u hier in het Voorwaardenformulier 2016_v1.0