Lid worden

Voor u op een rijtje: wat de BVKZ voor u als zorgaanbieder doet!

  • Krachtige landelijke belangenbehartiging voor kleinschalig ondernemerschap in de zorg voor alle financieringsvormen.
  • Vertegenwoordiging van kleinschalig ondernemerschap aan de hoogste bestuurlijke overlegtafels op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.
  • Breed landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden voor lokale en regionale kleinschalige zorgaanbieders. Daarmee krijgt de BVKZ slagkracht van landelijk naar lokaal niveau.
  • Sterke en concrete oplossingen aandragen bij problemen, zoals bijvoorbeeld de PGB betalingen vanuit de SVB.
  • Verbinden en samenwerken met ketenpartners die de zorg vormgeven.
  • Zoek-en-vind-functie voor ketenpartners en cliënten, die op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Uw gegevens als zorgaanbieder worden bij aanmelden als lid toegevoegd aan deze zoek-en-vind-functie.
  • Het informeren van onze leden door middel van mailings, tweets, maandelijkse nieuwsbrieven en wekelijkse nieuwsflitsen.
  • Organiseren van themabijeenkomsten, waarbij de inhoud bepaald wordt door de behoefte van onze leden.
  • Samenwerken met andere brancheorganisaties, zoals ZLTO, voor het organiseren van landelijke congressen.
  • Adviseren van leden bij vragen

Contributiekosten

Het contributiesysteem van BVKZ is gebaseerd op het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, waarbij gekeken wordt naar de omvang van een lidorganisatie, gemeten naar het aantal medewerkers (zowel zorg- als niet-zorg functies, zowel vast als ingehuurd). De omvang van het personeelsbestand wordt uitgedrukt in het aantal voltijdsbanen (fte) waarbij geldt dat één fte 36 uur per week betreft.

De contributie bedraagt per kalenderjaar:

tot 0,5 fte: € 175,-
tot 0,75 fte: € 350,-
tot en met 1 fte: € 525,-
tot en met 3 fte: € 1.050,-
tot en met 10 fte: € 1.500,-
tot en met 25 fte: € 2.250,-
vanaf 25 fte: € 3.000,-

Nieuwe leden betalen voor het resterend aantal maanden van het kalenderjaar.

Meer informatie over de voorwaarden van een lidmaatschap bij BVKZ vindt u hier in het formulier Voorwaarden Lidmaatschap.