Successen

2020
2020

Succesvolle lobby voor compensatieregeling zorgondernemers na chaos bij invoering PGB trekkingsrecht

2020

Betrokken bij experiment zorginkoop in Wlz. Doel was om te kijken of er een betere balans kan komen tussen zorgvraag en het beschikbare aanbod.

2020

Openbreken van de Wlz contractering tbv kleinschalige en innovatieve zorgaanbieders resulterend in een specifiek inkoopbeleid van Zorgverzekeraars Nederland voor nieuwe aanbieders in de Wlz

2020

De enige brancheorganisatie die als ketenpartner betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van PGB 2.0

2020

Namens zorgaanbieders meegewerkt aan het creëren van één vindplaats voor contractering sociaal domein. Link naar <a href="https://www.inkoopsociaaldomein.nl/voorbereiden/">test</a> Voor zorgaanbieders die willen inschrijven voor aanbestedingen in het sociaal domein is alle informatie vindbaar op één plek.

2020

Vereenvoudigen jaarverantwoordingsplicht kleine zorgaanbieders

2015
2015

Als branchevereniging zijn wij dé ketenpartner namens zorgaanbieders in de keten Trekkingsrecht PGB. Dit betekent dat wij in de keten met SVB, WVS, VNG, ZN en Per Saldo, de belangen van zorgaanbieders vertegenwoordigen

2015

Wooninitiatieventoeslag veiliggesteld voor Wlz-budgethouders die verblijven in een wooninitiatief samen met Wmo-budgethouders

2015

Administratieve ballast voor zorgondernemers beperkt door het schrappen van de wettelijke eis van een Wtzi toelating voor logeeropvang

2015

Bestaansrecht 600 PGB-zorgaanbieders veiliggesteld door financiële noodoplossing PGB te treffen met SVB en VWS

2014
2014

Schrappen bezuiniging dagbesteding uit regeerakkoord Rutte II

2014

Voortbestaan private jeugdzorg veiliggesteld door afschaffing 10-uurs criterium PGB

2012
2012

Behoud PGB