Nieuws

BVKZ in uitzending Brandpunt+

Datum: 12 oktober 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Donderdagavond 11 oktober is in Brandpunt+, Een Vergeten Groep, aandacht besteed aan een initiatief van ouders voor een kleinschalige woongroep voor hun meervoudig gehandicapte dochter. ‘Als de instellingen niet de juiste zorg kunnen verlenen dan doen we het zelf wel!’ In Nederland hebben zo’n tienduizend mensen een ernstig meervoudige beperking. Hun ontwikkelingsniveau is vergelijkbaar met…

Kwaliteit in de zorg – een punt van zorg

Datum: 11 oktober 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Recentelijk zijn er veel berichten in de media over de kwaliteit in de zorg. In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders en organisatievormen. De Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt toezicht op een groot deel van deze zorgaanbieders Specifiek, organisaties die zorg leveren binnen de Wlz of…

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Datum: 14 augustus 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceren vandaag de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget. In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken de tool ontwikkeld waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen.   Voor wie is het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg van belang?…

Herziene statuten BVKZ

Datum: 20 juli 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Op 21 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waar een groot aantal onderwerpen de revue zijn gepasseerd. Eén van deze onderwerpen betrof de voorstellen voor statutenwijziging. De ALV heeft de statuutwijzigingen goedgekeurd en de nieuwe en gewijzigde statuten zijn voor leden beschikbaar via onderstaande link. Met deze goedkeuring van de statuten is een volgende…

Inspiratiesessies BVKZ in september 2018

Datum: 20 juli 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Inspiratiesessies BVKZ  in september 2018 Op 17, 18 en 24 september 2018 zijn er weer Inspiratiesessies gepland.   Onderwerpen: – Ontwikkelingen trekkingsrecht PGB – Toekomst PGB – Ontwikkelingen beschermd wonen – Toezicht op kwaliteit – Persoonsvolgende zorg   Waar: Op 17 september bij Stichting Pertoeti – Wegedoornlaan 2A, 5646 AC Eindhoven Op 18 september bij Lichtpunten…

14de ALV BVKZ op 21 juni 2018

Datum: 8 juni 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Donderdag 21 juni aanstaande heten wij u van harte welkom op onze algemene ledenvergadering te ’s-Hertogenbosch, locatie Willem II – Café de Hangop, Boschdijkstraat 100.   Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.   Tijdsplanning: 18.00 – 18.30 uur Inloop (met broodjes en een soepje) 18.30 – 20.30 uur Algemene Ledenvergadering 20.30 – 21.00 uur…

Documenten AVG

Datum: 8 juni 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Speciaal voor haar leden stelt BVKZ een stappenplan ter beschikking dat als handvat/leidraad kan dienen om efficiënt en effectief te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Ook de documenten waarnaar in het stappenplan verwezen wordt, vindt u op het ledengedeelte van onze site. Als u inlogt onder Mijn BVKZ, vindt u onder het kopje: “Documenten AVG”…

Extra Webinars AVG

Datum: 31 mei 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Het is gebleken dat er nog steeds behoefte is aan ondersteuning met betrekking tot de AVG. Daarom worden er nog een viertal webinars gegeven. Deze webinars zijn presentaties die je, thuis, op kantoor of waar je maar wilt, via je pc die is aangesloten op internet kunt volgen.   WEBINAR AVG ALGEMEEN INCL. STAPPENPLAN In…

Webinar AVG voor BVKZ leden

Datum: 18 mei 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Voor leden die niet op de workshops AVG aanwezig konden zijn, wordt op donderdag 24 mei van 19.00 tot 20.00 uur een webinar gehouden over hoe uw organisatie “AVG-proof” te maken. Hiervoor is een stappenplan gemaakt en elke te nemen stap zal in dit webinar nader worden toegelicht. Ook zal in het kort algemene informatie worden…

AVG Workshops BVKZ

Datum: 28 april 2018 | Geplaatst in: Nieuws
De Inspiratiesessies in Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Drachten en Breda zijn inmiddels ingepland en we nodigen u van harte uit om bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.   Voorafgaande aan de Inspiratiesessies in Den Bosch en Drachten wordt er een AVG (Privacywet)-Workshop georganiseerd. Tijdens deze AVG-Workshops zal in het kort algemene informatie worden…