Nieuws

BVKZ verwelkomt nieuwe leden in 2019

Datum: 5 april 2019 | Geplaatst in: Nieuws
In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij weer veel organisaties mogen verwelkomen als lid van BVKZ. Alle organisaties die daarvoor al lid zijn geworden, zijn uiteraard terug te vinden in het overzicht op onze website. Onze nieuwe leden in 2019:   aavi-communicatieondersteuning, MUNSTERGELEEN Ann-Zorg B.V., OOSTERBEEK Better4kids, ‘s GRAVENZANDE Brendasnoeren, TIEL Herbergier Assendelft, Assendelft…

Kennisbijeenkomst IGJ en Zorg Thuis

Datum: 26 maart 2019 | Geplaatst in: Nieuws
BVKZ organiseert in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een kennisbijeenkomst over het werk van de inspectie en de kaders waar de IGJ op toetst binnen de thuiszorg/wijkverpleging.   De bijeenkomst focust met name op de zorg – verpleging en verzorging – die thuis geboden wordt. Het betreft zowel zorg in natura, PGB,…

Kennisbijeenkomst Aanbesteden Wlz, Wmo en Jeugdwet

Datum: 26 maart 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Op maandag 15 april 2019 wordt een Kennisbijeenkomst gehouden over aanbesteden Wlz, Wmo en Jeugdwet.   In deze Kennisbijeenkomst gaan de juristen van de Zorg Zaken Groep in op de verschillende aanbestedingen bij gemeenten (Wmo en Jeugdwet), het zorgkantoor van de Wlz en de zorgverzekeraar bij de wijkverpleging. Vragen waar u antwoord op krijgt zijn…

Minister de Jonge wil af van aanbesteden in Wmo

Datum: 14 maart 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van de Europese verplichting tot aanbesteden in de Wmo. Dat zei hij zondag 3 maart in Buitenhof. Eerder trok de Jonge ook in het AD al van leer tegen ‘doorgeschoten marktwerking’. Verkiezingsretoriek, vindt coalitiegenoot VVD.   Minister de Jonge vindt de marktwerking te ver doorgeschoten in de…

BREXIT en de mogelijke gevolgen

Datum: 14 maart 2019 | Geplaatst in: Nieuws
BVKZ heeft een schrijven ontvangen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met het verzoek onze leden te informeren over de eventuele gevolgen en te nemen maatregelen naar aanleiding van de Brexit.   De ontwikkelingen rondom een mogelijke Brexit volgen elkaar in hoog tempo op, maar er is nog geen duidelijkheid of er een deal…

Geschillencommissie Sociaal Domein van start – Jeugdzorg

Datum: 12 maart 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.   De geschillencommissie heeft als doel tussen partijen het opdrachtgever – opdrachtnemerschap te versterken, het lerend vermogen te vergroten, vertrouwen te herstellen…

Themabijeenkomst Kwaliteit in de zorg

Datum: 22 februari 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Na de succesvolle themabijeenkomst Wet- en regelgeving op 12 februari jl. is afgesproken hier een vervolg aan te geven. Op woensdag 20 maart wordt een themabijeenkomst gehouden over Kwaliteit in de zorg. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden in de wet- en regelgeving en de belangrijkste kwaliteitskaders. Deze eisen zijn…

Inspiratiesessies BVKZ februari-maart 2019

Datum: 8 februari 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Zoals al eerder aangekondigd gaat BVKZ in februari en maart weer een aantal regionale inspiratiesessies organiseren. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.   Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over verschillende actuele onderwerpen. De onderwerpen, die we tijdens deze voorjaarssessies met u willen bespreken, zijn:  …

Themabijeenkomst wet- en regelgeving

Datum: 25 januari 2019 | Geplaatst in: Nieuws
De sector is in beweging, leden zijn steeds breder georiënteerd en krijgen met steeds meer wetgeving te maken. BVKZ heeft daarom gezocht naar een duurzame partner voor ondersteuning bij juridische vraagstukken en deze gevonden in Zorg Zaken Groep (ZZG) uit Enschede. ZZG is ingeschakeld om in de vorm van een document op een praktische en overzichtelijke…

Handleiding wet- en regelgeving, voorbeeldstatuten en individuele juridische ondersteuning

Datum: 3 januari 2019 | Geplaatst in: Nieuws
Handleiding wet- en regelgeving Wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van (de leden van) BVKZ, terwijl daar de kennis en focus niet altijd aanwezig is. BVKZ heeft daarom gezocht naar een duurzame partner voor ondersteuning bij juridische vraagstukken en deze gevonden in Zorg Zaken Groep (ZZG) uit Enschede. ZZG is…