Nieuws

Inspiratiesessies BVKZ in mei 2018

Datum: 26 april 2018 | Geplaatst in: Nieuws
De volgende Inspiratiesessies in Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Drachten en Breda zijn inmiddels ingepland en we nodigen u van harte uit om bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.   Tijdens de Inspiratiesessies willen we met u in gesprek gaan over verschillende onderwerpen. We horen graag waar u tegenaan loopt en/of u knelpunten ervaart,…

Terugblik congres Inkoop Kleinschalige Zorg

Datum: 19 maart 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Op 8 maart jl. vond het BVKZ-congres Inkoop Kleinschalige Zorg plaats. Met een enthousiaste groep deelnemers, zowel leden als niet-leden van BVKZ, is op diverse manieren kennis uitgewisseld over de problematiek van inkoop voor kleinschalige zorgaanbieders.   Tijdens het plenaire ochtendprogramma gingen zorgprofessionals met elkaar in gesprek over vragen als: • waar ligt de wethouder/zorgkantoor…

Nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie

Datum: 8 maart 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Verenso heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie. Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag. In de richtlijn wordt op elk van deze gedragingen ingegaan. De richtlijn…

Congres Inkoop Kleinschalige Zorg op 8 maart

Datum: 12 februari 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Op 8 maart aanstaande organiseert BVKZ een congres over Inkoop voor Kleinschalige Zorg. Tijdens dit congres zullen diverse aspecten van inkoop belicht worden, zowel vanuit de invalshoek van de Wlz, de Zorgverzekeringswet en het aanbesteden in het gemeentelijk Sociaal Domein. Met onder andere Tim Robbe als plenaire spreker. Ook ZN is aanwezig om over het…

De nieuwe privacywet AVG: ligt u op schema?

Datum: 22 januari 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Dit is de Nederlandse versie van de EU-wet GDPR (General Data Protection Regulation). Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Specifieke wetgeving gericht op de zorg, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO),…

Beste wensen voor 2018!

Datum: 3 januari 2018 | Geplaatst in: Nieuws
In 2018 staat BVKZ voor u klaar om samen met u de kleinschalige zorg verder te professionaliseren en te vernieuwen. Om uw belangen te behartigen als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van PGB en inkoop vanuit de gemeenten. Om u te ondersteunen in uw bedrijfsvoering of kwaliteitsbeleid. Om kennis met u te…
jongen

Veranderingen in persoonlijke verzorging Jeugd

Datum: 3 januari 2018 | Geplaatst in: Nieuws
Kinderen met een intensieve zorgvraag kunnen verschillende vormen van zorg en ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding in het dagelijks leven, verpleging en verzorging. Op 1 januari 2018 is de manier veranderd waarop verzorging van kinderen en jongeren wordt georganiseerd en betaald. Ieder kind met een intensieve zorgvraag is immers uniek. Maatwerk is nodig om de zorg…

Inspiratiesessies BVKZ in januari

Datum: 14 december 2017 | Geplaatst in: Nieuws
In 2018 gaat BVKZ diverse workshops en interactieve bijeenkomsten voor leden en belangstellenden organiseren. In januari trappen we af met regionale inspiratiebijeenkomsten. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen graag met u in gesprek over de verschillende onderwerpen, en horen graag uw verhalen. Waar loopt u tegenaan en/of ervaart u…

BVKZ luidt noodklok noodgedwongen PGB-gebruik

Datum: 11 december 2017 | Geplaatst in: Nieuws
In de aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS stelt PGB-belangenvereniging Per Saldo (via de Volkskrant) dat toegang tot het PGB beperkt zou moeten worden tot mensen die bewust voor een PGB kiezen en die in staat zijn om het PGB zelf, of met behulp van familie, te beheren. Mensen die dat niet kunnen, zijn kwetsbaar;…

SVB introduceert nieuwe versies modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Datum: 4 december 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Sinds kort hanteert de SVB nieuwe verplichte versies van de modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren. De formulieren zijn aangepast om het gebruiksgemak van de modelzorgovereenkomsten en de wijzigingsformulieren te verhogen. Zo is het nu mogelijk om meerdere tarieven voor dezelfde werkzaamheid vast te leggen en kunt u een tarief voor vervoer opnemen in de zorgovereenkomst. Ook zijn…