Nieuws

handboek

Handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Stichting Alexander heeft begin 2017 het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp gepubliceerd. Dit handboek biedt praktische steun en aanknopingspunten aan functionarissen en professionals die cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Cliënten gaan deze namelijk zelf onderzoeken.   Het handboek beschrijft één van de manieren waarop cliënten zelf aan de slag kunnen gaan met de kwaliteit van…

Subsidie transitiekosten Jeugdwet verlengd

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: Zorgwelzijn   Jeugdhulpinstellingen kunnen nog tot eind 2017 aanvragen indienen voor subsidie als ze in financiële problemen komen die samenhangen met de transitie. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van de conclusies van de Transitie Autoriteit Jeugd.   Organisaties die jeugdhulp verlenen, kunnen subsidie aanvragen voor kosten die ze moeten maken…

Alleen nog maar indicaties door gecontracteerde aanbieders wijkverpleging

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: Zorgvisie Zilveren Kruis legde het voornemen om enkel gecontracteerde verpleegkundigen te laten indiceren onlangs vast in haar nieuwe inkoopbeleid wijkverpleging 2018. VGZ zal hoogstwaarschijnlijk deze criteria overnemen in 2018. Niet-gecontracteerde aanbieders mogen de zorg wel verlenen.    CZ Bij zorgverzekeraar CZ leveren niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging gemiddeld bijna 25 procent meer uren zorg dan…
Loep met geld

‘Financierbaarheid ggz, jeugdzorg en Wmo staat onder druk’

Datum: 8 mei 2017 | Geplaatst in: Nieuws
De onzekerheid rond de jaaromzetten zet de financierbaarheid van instellingen in de ggz, jeugdzorg en Wmo onder druk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’.   De NVB brengt in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’ de belangrijkste knelpunten in kaart rond het financieren van zorginstellingen. De complexe regelgeving…

“Weinig verbetering in de jeugdhulp”

Datum: 28 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2017/2/Weinig-verbetering-in-de-jeugdzorg/ Tweede Kamerleden praten vandaag met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie over de jeugdhulp. Om hen daarop voor te bereiden, schrijven vier brancheorganisaties voor jeugdhulp hen welke dringende maatregelen op korte termijn nodig zijn. ‘Twee jaar na de decentralisaties zien we helaas nog maar weinig verbetering.’   De brief…
meisje

Interessant: “Naar een betere professional”.

Datum: 8 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
In de serie “Naar een betere professional”, #1, van Zorg en Welzijn magazine, een interview met Prof. dr. Andries Baart, Wetenschapper-filosoof en geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering.   In dit interview benadert prof. Baart het effect van de regels en procedures, afrekencriteria en gehoorzaamheid van de professional aan deze nieuwe vormgeving van het zorglandschap als…
vng

Invoering beleid WMO volgens VNG

Datum: 8 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Bron: Zorg en Welzijn online (https://www.zorgwelzijn.nl/Wmo/Nieuws/2017/2/Uitvoering-Wmo-gaat-niet-zo-goed-als-gemeenten-denken/)   Volgens een brief van de VNG aan de Tweede Kamer is de uitvoering van de transitie van AWBZ naar WMO als ook het op orde krijgen van de WMO voor oude en nieuwe cliënten, goed verlopen. Dit geschetste beeld is, volgens Patiëntenorganisatie Nederland en Alzheimer Nederland, veel te…

Nieuwe modelovereenkomsten SVB

Datum: 8 februari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
De SVB voert het beleid om per half jaar de modelovereenkomsten tussen budgethouder en zorgverlener/zorginstelling te vernieuwen. Dat betekent concreet voor de zorgverlener dat bij iedere nieuwe cliënt gebruik moet worden gemaakt van de nieuwste versie van de overeenkomsten. Per 1-1-2017 zijn de laatste versies online geplaatst. Volg deze link naar de website van de…

Sociaal contact voor ernstig meervoudig beperkten mensen.

Datum: 17 januari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Aafke Kamstra, Orthopedagoog bij ‘s Heeren Loo, heeft haar promotie onderzoek aan de Universiteit van Groningen afgerond onder de titel “Who Cares? Research into maintaining, strengthening, and expanding te informal social networks of people with profound intellectual and multiple dissabilities”.   Haar onderzoek richt zich op de frequentie en intensiteit van de sociale contacten van cliënten…

Ouderenzorg Woonvoorzieningen, verschuiving van trends…

Datum: 17 januari 2017 | Geplaatst in: Nieuws
Zorg en Welzijn online magazine besteed aandacht aan de werkdruk en tijdsdruk in de ouderenzorg:   “Voor het eerst in jaren is het rapportcijfer dat professionals in de ouderenzorg hun werk geven, gedaald. Dat blijkt uit de MedewerkerMonitor 2016. Daarnaast blijft de werkdruk stijgen, is er te weinig tijd voor de werkzaamheden die verricht moeten…