‘Financierbaarheid ggz, jeugdzorg en Wmo staat onder druk’

Geplaats op: 8 mei 2017

De onzekerheid rond de jaaromzetten zet de financierbaarheid van instellingen in de ggz, jeugdzorg en Wmo onder druk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’.

De NVB brengt in de notitie ‘Financiering van zorginstellingen’ de belangrijkste knelpunten in kaart rond het financieren van zorginstellingen. De complexe regelgeving vormt een belangrijk knelpunt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft sinds haar oprichting in 2006 meer dan 2.200 beleidsregels gepubliceerd. De frequent wijzigende regelgeving levert onzekerheid op voor zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie op Zorgvisie.