Het nieuwe PGB portaal

PGB PortaalVoor zorgverleners die zorg verlenen ten behoeve van PGB-houders – verplichte codes en registraties

Zoals het er nu naar uitziet zal bij de invoering (livegang) van het PGB systeem een aantal eisen worden gesteld aan de gegevens van de zorgverleners. Deze zijn in de toekomst nodig voor het inloggen in het PGB portaal. Op de recentelijk aangepaste website vindt u meer informatie over het PGB portaal.

BVKZ wil u alvast informeren zodat u zich voor kunt bereiden en later niet voor een verrassing komt te staan. Het kan het zijn dat u bij een volgende groep gaat behoren ter voorbereiding op de landelijke invoering of volgend jaar mee gaat in één van de landelijke tranches. U dient dan over de juiste gegevens te beschikken.

Hoe krijgt u toegang tot het nieuwe PGB-Portaal?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen inloggen en registratie.

Inloggen
Bent u familie of bent u een zorgverlener zonder inschrijving bij de Kamer van koophandel (KvK) logt u in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, vraag hem dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Als zorginstelling of als solistisch werkende zorgverlener en ingeschreven bij de KvK, dan logt u in bij het PGB-Portaal met een VECOZO-certificaat, waarbij als voorwaarde geldt, dat u staat ingeschreven in het AGB-register. Als zorgaanbieder vindt u op de site van Vektis relevante informatie over het AGB-register. De AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) is voor ondernemingen en is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.

Registratie
Het VECOZO-certificaat vormt in combinatie met uw AGB-code een unieke sleutel om toegang te krijgen tot de dossiers van de budgethouder waarmee u een zorgovereenkomst heeft afgesloten.

Huidige situatie Stap
U heeft nog geen AGB-code en geen VECOZO-certificaat. Voer stap 1 en daarna stap 2 uit.
U heeft wel een AGB-code maar nog geen VECOZO-certificaat. Voer stap 2 uit.
U heeft twee of meer AGB-codes en/of VECOZO-certificaten. Voer stap 3 uit.
U heeft één AGB-code en een daarbij behorende VECOZO-certificaat. U bent klaar om in te loggen.

 

Stap 1: Aanvragen AGB-code
Het aanvragen van een AGB-code verloopt in een aantal stappen, zoals hieronder beschreven.
a) Vraag een AGB-code aan op de website www.agbcode.nl

  • Klik op AGB-code aanvragen
  • Klik op Ik wil een AGB-code voor een onderneming aanvragen

b) Vul de gegevens in van de aanvraag
1. Is uw SBI-code (de activiteit van uw bedrijf) van de KvK 86, 87 of 88 kies dan:

  • De zorgsoort 41 met specialisme 02 (=4102 PGB aanbieder)
  • Vul de overige gegevens van de aanvraag in

2. Bij een SBI-code anders dan 86, 87 of 88 kies dan:

  • De zorgsoort 98 met specialisme 04 (=9804 Aanbieder PGB)
  • Vul de overige gegevens van de aanvraag in

c) Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd worden de gegevens verwerkt door Vektis. Uw aanvraag wordt in circa 5 werkdagen verwerkt.

Stap 2: Aanvragen VECOZO certificaat
Het aanvragen van een VECOZO verloopt in een aantal stappen, zoals hieronder beschreven. VECOZO zorgt voor uitgifte van het VECOZO-certificaat. Beschikt u nog niet over een aansluiting op VECOZO dan meldt u zich eerst aan als nieuwe klant bij VECOZO.

a) Meld uzelf aan als nieuwe klant op de website van VECOZO en volg de procedure op de website.
• Vermeld bij het aanvragen van een aansluitovereenkomst of certificaat in het tekstvak “opmerkingen” de volgende tekst: “PGB/SSO”
b) Nadat u de gegevens heeft ingevoerd (10 stappen) en deze zijn gecontroleerd door VECOZO krijgt u binnen 5 werkdagen een overeenkomst en aanmeldformulieren voor het VECOZO-certificaat toegestuurd.

Stap 3: u beschikt over twee of meer AGB-codes en/of VECOZO-certificaten
Mogelijk heeft u twee of meer AGB-codes en VECOZO-certificaten. Dat kan bijvoorbeeld als u meerdere vestigingen heeft.

a) U logt in per AGB-code en het daarbij behorende VECOZO-certificaat. Zo houdt u uw administratie per locatie of vestiging gescheiden.
b) U kunt ook voor 1 AGB-code kiezen. Alle budgethouders komen dan samen in één overzicht te staan.

Kiest u voor b? Geef dit dan door aan het zorgkantoor of aan de gemeente (welke voor u van toepassing is). Let op dat de KvK-code die bij uw AGB-code hoort, ook degene is die op de zorgovereenkomst is opgenomen. Deze moet vervolgens ook overeenkomen met de KvK op uw declaratie.
De AGB-code die u heeft doorgegeven, wordt aan uw zorgovereenkomsten gekoppeld. U hoeft verder niets te doen.

Lees hier het laatste nieuws over het PGB portaal en de landelijke invoering.