Informatie vanuit BVKZ in 2019

20 december 2018

In 2019 gaat BVKZ haar leden weer voorzien van veel belangrijke informatie. Dat doen we middels nieuwsbrieven, inspiratiesessies, themabijeenkomsten, ALV’s en webinars.

 

De inspiratiesessies gaan plaatsvinden in januari/februari, mei en september.

U ontvangt binnenkort een uitnodiging en de onderwerpen voor de sessies in januari/februari.

 

De onderwerpen van de themabijeenkomsten zijn bekend:

Februari

  • Wet- en regelgeving

Maart

  • Toezicht inspectie
  • Inkoop WMO/ZVW/WLZ (Inventarisatie t.b.v. Belangenbehartiging)
  • Regelgeving en bedrijfsvoering

April

  • Governance Code bij kleine aanbieders

Juni

  • Inkoop WMO/ZVW/WLZ (Bespreken inkoopvoorwaarden Zorgverzekeraars/Zorgkantoren)
  • Voorjaarsnota Kabinet (optioneel)

September

  • Kwaliteit
  • Gebruik protocollen

Oktober

  • Gebruik technologie