Interessant: “Naar een betere professional”.

Geplaats op: 8 februari 2017

In de serie “Naar een betere professional”, #1, van Zorg en Welzijn magazine, een interview met Prof. dr. Andries Baart, Wetenschapper-filosoof en geestelijk vader van de¬†presentietheorie en -benadering.

In dit interview benadert prof. Baart het effect van de regels en procedures,¬†afrekencriteria en gehoorzaamheid van de professional aan deze nieuwe vormgeving van het zorglandschap als “belijden van professionaliteit”. De noodzaak om in de bestuurlijke context professioneel te kunnen ondernemen is van belang. Echter waar te veel wordt ingedamd heeft de professional een extra uitdaging zijn gezonde verstand te blijven gebruiken.

Lees het interview hier!