Invoering beleid WMO volgens VNG

Geplaats op: 8 februari 2017
Bron: Zorg en Welzijn online (https://www.zorgwelzijn.nl/Wmo/Nieuws/2017/2/Uitvoering-Wmo-gaat-niet-zo-goed-als-gemeenten-denken/)

Volgens een brief van de VNG aan de Tweede Kamer is de uitvoering van de transitie van AWBZ naar WMO als ook het op orde krijgen van de WMO voor oude en nieuwe cliënten, goed verlopen. Dit geschetste beeld is, volgens Patiëntenorganisatie Nederland en Alzheimer Nederland, veel te positief.

” Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: ‘Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren. Dat zal de kwaliteit van leven van mensen rechtstreeks ten goede komen.'”.

Lees verder….