Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten op 26 november

Geplaats op: 4 oktober 2019

In de zorg is er medezeggenschap voor cliënten omdat het belangrijk is dat mensen die zorg krijgen gemeenschappelijk hun wensen en behoeften aan kunnen geven aan een onafhankelijke partij, die voor hun belangen opkomt. De zorgorganisatie zal hieraan ook gehoor geven. Een cliëntenraad is er dus om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen. Ook draagt medezeggenschap bij aan betere zorg.

Bij medezeggenschap gaat het over cliënten die via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Medezeggenschap kan vormgegeven worden via een cliëntenraad. Echter andere vormen voor medezeggenschap zijn ook mogelijk. Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle deelnemers op elkaar afgestemd.

BVKZ organiseert deze bijeenkomst samen met Tiske Boonstra van LOC Cliëntenraden.

Op de kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat is er in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geregeld?
  • Wat is de rol van de cliëntenraad?
  • Wat is de rol van de aanbieder?
  • Hoe kan medezeggenschap vormgegeven worden in je organisatie?
  • Welke ervaringen hebben de deelnemers en wat zijn mooie voorbeelden en wat zijn de knelpunten?

Graag nodigen wij u uit voor de kennisbijeenkomst op 26 november.

Locatie:
Fletcher Hotel Het Witte Huis

Birkstraat 138

3768 HN te Soest

Tijdsplanning:
14.30-15.00       Inloop

15.00-17.30       Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten

18.00                Soep en broodjes

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, vragen wij u om u zo snel mogelijk, doch uiterlijk 20 november aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten