Arbeidsomstandigheden

Laatste update: 21 april 2021

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. Arbobeleid is alles wat de werkgever doet om de werknemer veilig en gezond te laten werken. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen en is verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). De ondernemingsraad, de preventiemedewerker(s), de arbodienst, de arbocatalogus, bedrijfshulpverlener(s) en de bedrijfsarts kunnen een rol spelen bij het opzetten van een goed arbozorgbeleid.

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • ziekteverzuimbeleid;
  • bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Er zijn specifieke arbeidsomstandigheden voor:

  • zwangerschap en werk
  • veilige werkplek

Meer informatie over 'Arbeidsomstandigheden'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.