Afspraken hoofd-onderaannemer

Laatste update: 4 juni 2021

Er is sprake van onderaanneming indien een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) (een deel van) de daadwerkelijke zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of ZZP-er (de onderaannemer) door contracteert die namens de hoofdaannemer de zorg verleent.

Om als zorgaanbieder de rol van hoofd –of onderaannemer goed te kunnen vormgeven, is het van belang de definities en voorwaarden die door de financiers worden gesteld, goed te kennen.

De afspraken tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer dienen goed te worden vastgelegd. Het doel daarvan is de bescherming van beide partijen en helder vastleggen wat de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn.

Indien u als zorgaanbieder in bovengenoemde situatie gebruik wilt maken van een overeenkomst om de afspraken vast te leggen, biedt de BVKZ u een voorbeeld aan bij de documenten.

Meer informatie over 'Afspraken hoofd-onderaannemer'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.