AVG / Privacy

Laatste update: 14 oktober 2020

(Bron: Handreiking BVKZ_Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG_1.1)

Ontwikkelingen wereldwijd hebben geleid tot een aanzienlijke toename van grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens. Dit in combinatie met de ontwikkelingen op technologisch gebied hebben gezorgd voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de bescherming van persoonsgegevens. Deze ontwikkelingen vereisen een duidelijk kader voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens. Met de AVG wordt beoogd dit kader te bieden.

De rechten van de cliënt liggen verankerd in diverse wetten. Bijvoorbeeld de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Voornoemde wetten dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Sinds 25 mei 2018 is daaraan de Algemene Verordening Gegevensbescherming toegevoegd (AVG).

Door de komst van de AVG is de gehele Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de eisen van de AVG als organisatie. De verwerking van gegevens en privacyverklaring dienen in orde te zijn. Zowel het begrip ‘verwerking’ als het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt ruim geïnterpreteerd.

  • Een verwerking is elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Veel voorkomende verwerkingen zijn verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, ordenen, raadplegen, verstrekken en wissen. Oftewel het vastleggen van een zorgdossier, het bijhouden van afspraken met cliënten, het versturen van een nieuwsbrief en het bijhouden van een personeelsdossier zijn allemaal verwerkingen.
  • Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan naast namen, ook gaan om bijvoorbeeld (email) adressen, gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies, maar ook kunnen persoonsgegevens in beeld- en geluidsfragmenten voorkomen. Wanneer deze gegevens te herleiden zijn tot een persoon, spreekt men over persoonsgegevens.
  • Naast ‘gewone’ persoonsgegevens benoemt de AVG een aantal categorieën gegevens tot ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Gegevens over de gezondheid vallen binnen deze categorie en worden door de verordening extra beschermd. Ook het begrip ‘gezondheid’ moet ruim worden opgevat. Het omvat niet alleen de gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden verwerkt, maar alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

BVKZ heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om een FG beschikbaar te stellen voor leden die verplicht zijn een FG aan te stellen of deze vrijwillig aan willen stellen. Dit is niet haalbaar gebleken omdat een professionele FG kennis van de organisatie wil en moet hebben. Daarnaast is gebleken dat het overgrote deel van onze leden zeer waarschijnlijk geen FG aan hoeft te stellen.

Door dit onderzoek zijn er wel contacten gelegd met organisaties waar BVKZ u naar door kan verwijzen indien u op zoek bent naar een betrouwbare professionele FG. Bij interesse hiervoor kunt u een mail sturen naar info@bvkz.nl.

Meer informatie over 'AVG / Privacy'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.