Gegevensuitwisseling – Berichtenverkeer

Laatste update: 4 juni 2021

Voor de levering van zorg, de betaling en verantwoording daarvan, is het noodzakelijk dat zorgaanbieders (digitaal) gegevens uitwisselen met zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten. Berichtenverkeer is digitale uitwisseling van gegevens tussen financierders en zorgaanbieders. Voor uitwisseling van gegevens zijn diverse systemen ingericht om dit zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Berichtenverkeer wordt gebruikt voor declareren en informeren.

Declareren

Om geleverde zorg betaalt te krijgen, moet de zorgaanbieder dit declareren bij de financierders. Voor een effectieve en efficiënte digitale communicatie tussen zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn uniforme afspraken nodig. De afspraken tussen de ketenpartners worden externe integratie standaarden genoemd, of kortweg EI-standaarden. Het declareren vindt plaats via Vecozo, het landelijk communicatiepunt voor de zorg.

Informeren

Met informeren wisselen zorgaanbieders en financierders gegevens uit over het zorgproces: van indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van eigen bijdrage. Dit gebeurt op basis van iStandaarden. Een iStandaard is een systematiek om cliënten te volgen in het zorg- of ondersteuningsproces van de Wlz, WMO, Jeugdwet en het PGB. De iStandaarden hangen samen met het berichtenverkeer. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.

Meer informatie over 'Gegevensuitwisseling – Berichtenverkeer'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.