Klachten en Geschillen

Laatste update: 15 oktober 2020

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de overheid vastgelegd wat goede zorg inhoudt met als doel hier openheid over te geven en te leren van eventuele fouten, klachten en andere incidenten in de zorg.

Kwaliteit van leven en een goede gezondheid is waardevol, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Daarom vindt de overheid het belangrijk, mocht iemand op zorg aangewezen zijn, dat deze zorg van goede en veilige kwaliteit is. Voor de zorgaanbieder brengt dit verschillende verplichtingen met zich mee.

Met de invoering van de Wkkgz moet de zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsregels voldoen waaronder een klachten- en geschillenregeling.

  1. De volgende zorgaanbieders vallen onder de Wkkgz:
  2. Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  4. PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet.
  5. Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders (ZZp-ers), privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te voldoen.

De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (Jeugdwet). Dat komt omdat de kwaliteitseisen waar deze zorgaanbieders zich aan dienen te houden, beschreven staan in de voorwaarden bij contracteringen door de gemeente.
Binnen de Jeugdwet gelden daarnaast de kwaliteitseisen die gesteld worden binnen het Kwaliteitskader Jeugd, waaronder de registratie bij de SKJ. Hierin zijn ook de regelingen om klachten en geschillen beschreven.

Indien de zorgaanbieder onder de Wkkgz valt, dient er dus een klachten- en geschillenregeling aanwezig te zijn.

Meer informatie over 'Klachten en Geschillen'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.