Opzetten Consortium

Laatste update: 9 juli 2020

In het huidige dynamische zorglandschap wordt steeds vaker samengewerkt tussen zorgaanbieders. De noodzaak voor samenwerking, oftewel het vormen van een consortium, kan ontstaan omdat de inkopende partijen zoals gemeenten en zorgkantoor liever met 1 grote partij afspraken willen maken of omdat de zorgaanbieders gezamenlijk meer invloed kunnen uitoefenen op het regionale en/of lokale beleid. Het oprichten van een consortium kan dan voordelen bieden voor de individuele zorgaanbieders.

Deelnemers van een consortium zijn individuele zorgaanbieders die ieder hun eigen werkveld, -ervaring en zorgverlening hebben en hun eigen identiteit behouden.

Samenwerking tussen individuele zorgaanbieders kan op verschillende manieren:

 • hoofd/onderaannemersschap
 • een meerpartijen-contract, kan een inkopende partij er voor kiezen om met het consortium 1 aanbestedingstraject te
 • Personenvennootschap
  1. de maatschap,
  2. de vof (Vennootschap onder firma)
  3. de commanditaire vennootschap
 • de besloten vennootschap (BV)
 • een stichting.
 • een coöperatie
  1. Coöperatie B.A.
  2. Coöperatie U.A.

Meer informatie over 'Opzetten Consortium'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.