Startende ondernemer

Laatste update: 20 september 2021

Je hart en passie ligt bij de zorg en je wilt je eigen zorgbedrijf starten. Wat komt er dan allemaal kijken?

Oriëntatie

Wat heb je te bieden? Welke zorg wil je leveren? Aan welke doelgroep wil je zorg geven? Hoe staat het met de concurrentie in de omgeving? Aan welke wetten en regels moet je voldoen? Hoe wordt de zorg betaald? Allemaal vragen die je vooraf moet uitzoeken voordat je werkelijk kan starten. We adviseren je een ondernemingsplan op te stellen waarin je dit voor jezelf uitwerkt.

Oprichten bedrijf

Als eerste moet je een bedrijf oprichten. Je start als zelfstandig zorgverlener of als zorgondernemer. In beide gevallen moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Het is dan belangrijk de goede SBI-code te kiezen voor je bedrijf. Deze code hangt samen met de activiteiten die je gaat verrichten. De SBI-code wordt in de zorg door de inspectie en andere partijen gebruikt. Het is dus belangrijk dat je de code kiest die past bij de activiteiten en je doelgroep.

Als je een zorgondernemer wordt, dan moet je ook een rechtsvorm kiezen. Voor de juiste rechtsvorm kijk op ons kennisplein bij rechtsvormen. De soort rechtsvorm wordt ook in het Handelsregister van Kamer van Koophandel opgenomen.

Als nieuwe zorgverlener of zorgondernemer moet je je ook 3 maanden voordat je start met de zorgverlening melden bij CIBG.

Kwaliteit

Kwaliteit van je zorgverlening is erg belangrijk. Tenslotte ga je werken met kwetsbare mensen die zorg nodig hebben.

In de zorgsector zijn vele wetten en regels waar een zorgverlener en zorgondernemer aan moet voldoen. Hier noemen we er een aantal:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Kijk op ons kennisplein bij Wet- en regelgeving voor het volledige overzicht.

Financiën                                 

Als je bepaald hebt welke zorg je wilt gaan leveren en voor welke cliënten dan is het van belang je te verdiepen in de financiën. Hoe wordt de zorg die je gaat leveren betaald?

De financiering in de zorgsector wordt vanuit diverse wetten geregeld:

Zorg kan gefinancierd worden als Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Declareren/factureren

De zorg die je hebt verleend, moet je declareren. Bij PGB zorg doe je dit bij de budgethouder via het PGB-portaal. Daarvoor heb je wel een AGB-code nodig. Die kun je aanvragen bij Vektis.

Als je een contract met de gemeente, verzekeraar of het zorgkantoor hebt afgesloten, dan declareer je bij één van deze partijen. Daarvoor heb je een AGB-code met VECOZO-certificaat nodig. Die kun je aanvragen bij Vektis. Ook heb je een NZa-code nodig. Die kun je aanvragen bij NZa.

Als je als onderaannemer werkt, stuur je een factuur naar je hoofdaannemer volgens de afspraken die jullie met elkaar hebben gemaakt en hebben vastgelegd in een contract.

Informatie

Als je op de hoogte wilt blijven van alles wat er in de zorg speelt en waar je als zorgverlener of zorgondernemer mee te maken hebt, wordt dan lid van onze brancheorganisatie. Wij informeren, ondersteunen en adviseren je en houden je op de hoogte.

Meer informatie over 'Startende ondernemer'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.