Vindplaats Inkoop sociaal domein

Laatste update: 10 januari 2020

Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbestedingsproces. De vindplaats vormt de inspirerende basis voor een platform waar gemeenten, aanbieders, en experts van elkaar kunnen leren rondom actuele vraagstukken op het gebied van de inkoop in het sociaal domein.

Het inkoopproces is onderdeel van een voortdurend gezamenlijk overgang- en ontwikkelproces van gemeenten en (zorg- en Wmo-)aanbieders. Samen volgen zij een continue-cyclus van beleidsdoelstellingen naar inkoop, vervolgens naar contractmanagement en weer verder naar nieuwe beleidsdoelstellingen. De vindplaats gaat hierbij helpen.

Een brede werkgroep met gemeenten en aanbieders waaronder BVKZ heeft de vindplaats onder leiding van het ministerie van VWS ontwikkeld.

 

Meer informatie over 'Vindplaats Inkoop sociaal domein'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.