Zorg in natura (ZIN)

Laatste update: 24 december 2020

Zorg in natura is zorg die de zorgaanbieder voor de cliënt regelt. De zorgaanbieder bepaalt hoe de cliënt de zorg krijgt en zorgt voor de administratie. De cliënt hoeft daar zelf niets voor te doen. Zorg in natura wordt wel afgekort ZIN genoemd.

Van zorg in natura is sprake wanneer het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar contact zoekt met de verschillende zorgaanbieders. Samen zorgen zij er dan voor dat de cliënt  passende zorg krijgt. Uiteraard kan de cliënt hierbij de voorkeur uitspreken voor een zorgaanbieder. Daarnaast komt de betreffende zorgaanbieder bij de cliënt thuis langs om afspraken te maken omtrent de benodigde zorg. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd zorgplan. Dit zorgplan wordt met enige regelmaat doorgenomen en waar nodig aangescherpt.

Zorg in Natura is een verzilveringsvorm van een geïndiceerd budget voor zorg binnen één van de geldende wetten:

  1. Wet Langdurige Zorg
  2. Zorgverzekeringswet
  3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  4. Jeugdwet

Bij Zorg In Natura (ZIN) contracteert respectievelijk de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Indien sprake is van ZIN zijn de contracterende partijen opdrachtgever en toetsen zij de geleverde zorg op resultaat en kwaliteit.

Meer informatie over 'Zorg in natura (ZIN)'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.