Kwaliteit & Toezicht

Kleinschalig zorg-verlenen; maatwerk, persoonlijk en betrokken. Veel instanties vragen om aantoonbare geborgde kwaliteitskaders in uw ondernemerschap. Zowel bij aanbestedingstrajecten als bij controles op uw bedrijfsvoering.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk te werken vanuit de kwaliteitskaders. De bedrijfsvoering dient zodanig ingericht te worden dat aan alle kaders en codes voldaan wordt. Ook de kleinschalige zorgaanbieder is –afhankelijk van de doelgroep- verplicht het kwaliteitsbeleid vorm te geven vanuit dat kwaliteitskader dat voor de doelgroep geldt, of binnen de financieringsvorm.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende factoren die gezamenlijk het kwaliteitsbeleid vorm -kunnen- geven:

In dit deel van het Kennisplein vindt u diverse onderwerpen die met wet –en regelgeving, kwaliteit, toetsing en codes samenhangen. En intrinsiek onderdeel uit (kunnen) maken van uw bedrijfsvoering. Per onderwerp vindt u handreikingen, instructies, (werk-)documenten, presentaties en interessante links.

Wilt u meer informatie over een onderwerp of heeft u zelf informatie die nuttig kan zijn voor het Kennisplein, stuur dan een mail naar info@bvkz.nl.