Hygiene /WIP/Prikprotocollen

Laatste update: 13 oktober 2020

Hygiënisch werken is belangrijk maar niet altijd vanzelfsprekend. De wet schrijft voor dat de zorgaanbieder er alles aan doet om infecties te voorkomen.

In de praktijk krijgt hygiëne niet alle aandacht. We hebben het druk, of het is geen gewoonte in een team zorgverleners. Bij zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, moet die bewuste aandacht voor hygiëne er juist wel zijn. Ook om elkaar daarbij te helpen de standaard zo hoog mogelijk te houden. Zelfs bij ambulante zorgverlening en/of begeleiding is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor hygiëne en preventie van ziekten.

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze op basis van de landelijke richtlijnen hun eigen protocollen maken. Daarin staat niet alleen aangegeven wat de medewerker moet doen om hygiënisch te werken (toepassing van de richtlijnen), maar ook waar ze materialen kunnen vinden, wat ze moeten doen in geval van een virus, waar ze zich moeten melden na een prikincident, hoe de meldingsprocedure is, wat de afspraken zijn over handsschoenen etc.

Er is door De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel beschreven. Links, documenten en richtlijnen zijn op dit deel van het Kennisplein te vinden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hygiëne slechts een onderdeel is van een totale risico-Inventarisatie van de organisatie. Een RI&E maakt onderdeel uit van het beleidsplan, certificering en dus de totale bedrijfsvoering. Hier wordt slechts ingegaan op een onderdeel van het RI&E.

Onze tip: begin bij de Handreiking BVKZ_Hygiene_WIP_Prikprotocol, voor meer inhoudelijke informatie. Verder staan bij het onderdeel documenten hygiënerichtlijnen, rapporten en checklijsten (bron: RIVM) gerangschikt op doelgroep. Voor meer online informatie, kijk dan bij de links.

Via de raamovereenkomst van BVKZ met VaccinatieZorg kunnen leden van BVKZ van de diensten van Prikpunt gebruik maken tegen gereduceerde kosten via een abonnement. Een alternatief voor de volledige aansluiting bij Prikpunt is dat de zorgaanbieder zich laat registreren als incidentele melder. U bent dan bekend bij Prikpunt en u geeft vooraf (eenmalig) goedkeuring om het prikaccident af te handelen als uw medewerker zich meldt bij Prikpunt.

Kijk voor meer informatie over prikaccidenten/MRSA en de afspraken met VaccinatieZorg in het Handreiking BVKZ “Prikaccidenten_MRSA_Vaccinatiezorg”.

Meer informatie over 'Hygiene /WIP/Prikprotocollen'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.