Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Laatste update: 28 november 2019

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt zorgverleners bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen zorgverleners of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Een zorgverlener doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch, of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in het besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;

Zorgverleners moeten weten welke vormen van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en kindermishandeling er zijn, wat de signalen zijn en hoe het vijf-stappenplan van de meldcode werkt. Daarnaast is het uitermate van belang dat zorgverleners beseffen hoe ze kunnen en moeten handelen bij signalen van geweld. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij de meldcode invoeren, de zorgverleners trainen en zorgen voor borging van kennis en het daarbij behorende gedrag.

De nieuwe meldcode is ontwikkeld om de handelingsverlegenheid van de zorgverleners te verminderen. Praten over de signalen en integraal op zoek gaan naar een oplossing, biedt de zorgverlener de ondersteuning om met de signalen in actie te komen.

Er is tevens een factsheet beschikbaar over huiselijk geweld tegen mannen. Deze is beschikbaar gesteld bij de documenten van dit deel van het Kennisplein.

Meer informatie over 'Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.