PGB

*voor nieuws over corona en PGB verwijzen wij u naar onze (corona-) nieuwspagina*

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een PGB principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie is een PGB bedoeld?

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk aan:

  • Kwetsbare ouderen
  • Chronisch zieken
  • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.
  • Jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem

Een PGB kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
 • PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Op dit deel van het Kennisplein wordt meer informatie verstrekt met betrekking tot PGB die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Zo treft u documenten, instructies en interessante links aan over, onder andere:

 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Agenda PGB
 • PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief
 • PGB-toeslag kwaliteitsgelden