Agenda PGB

Laatste update: 21 september 2021

Het Persoons Gebonden Budget (PGB) kent veel ontwikkelingen sinds de lancering in 1995. Om het PGB zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken is er een agenda opgesteld over de toekomst van het PGB. In deze agenda PGB komen 7 thema’s aan de orde die door vertegenwoordigers van VWS, financiers, budgethouders en zorgaanbieders als belangrijk zijn bestempeld.

7 thema’s agenda PGB

  1. Voorlichting en toerusting
  2. PGB-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Reduceren complexiteit en administratie lasten
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

De uitwerking van deze thema’s gaan zorgen voor :

  • Een groter bewustzijn bij toekomstige budgethouders; wat zijn de mogelijkheden om regie te hebben op je eigen zorg maar ook wat komt er allemaal kijken bij het beheer,
  • Een bewuste en positieve keuze maken voor passende zorg door de zorgvrager in samenspraak met gemeente of zorgkantoor.
  • Het gemakkelijker maken van het beheren van het budget en het verantwoorden van de verleende zorg.

Meer informatie over 'Agenda PGB'

Instructies

Documenten

Uitroepteken Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.