Agenda PGB

Laatste update: 25 februari 2021

Al sinds 1995 levert het Persoons Gebonden Budget (PGB) een bijdrage aan de zelfbeschikking van mensen die langdurige verzorging of professionele hulp nodig hebben. Het PGB heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig alternatief voor zorg in natura. Het is echter ook een instrument met een uiterst complexe uitvoeringspraktijk. Deze complexiteit bemoeilijkt  tevens de uitvoering, dit leidt bij eindgebruikers weleens tot problemen. 

Bij het nadenken over een verdere optimalisering van het instrument zijn 7 thema’s ontwikkeld in 2018 en opgenomen in de agenda PGB.

Het is een belangrijk uitgangspunt van de Agenda pgb om mensen vooraf bewuster te maken van het pgb door middel van voorlichting: wat zijn de mogelijkheden om regie te hebben op je eigen zorg? Maar ook: wat komt er allemaal kijken bij het pgb-beheer? Met het kader TKV (taken, kennis en vaardigheden) kunnen gemeenten en zorgkantoren strenger zijn bij de toegang tot het pgb. Samen met gemeenten en zorgkantoren kan de zorgvrager hiermee een bewuste en positieve keuze maken voor passende zorg via de meest geschikte weg, via pgb of zorg in natura. 

Er is in deze agenda ook aandacht voor preventie van fraude en het eerder kunnen signaleren van fraude. Andere belangrijke onderdelen in deze agenda zijn de kwaliteit van zorg bij initiatieven waar wonen en zorg gecombineerd en gezamenlijk worden aangeboden. Als het gaat over de informele relaties die zich voordoen bij pgb tussen zorgvrager en zorgverlener, worden eerste stappen gezet om de kwaliteit van deze informele zorg te versterken. Tot slot is de administratieve last voor de budgethouder en diens zorgverlener een element van deze agenda. Voor die mensen die eenmaal voor een pgb gekozen hebben, moet het beheren van het budget en het daarbij ook kunnen verantwoorden van verleende zorg makkelijker worden.

Meer informatie over 'Agenda PGB'

Instructies

Documenten

Links

Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.