PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief

Laatste update: 3 maart 2021

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen die met elkaar begeleiding en zorg willen regelen maar hun eigen woonruimte willen hebben. Er is dan wel sprake van een gezamenlijke ruimte waar de bewoners de gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren.

Kenmerkend voor een wooninitiatief zijn:

  • de scheiding tussen wonen en zorg
  • bewoners betalen de woonruimte en kosten zoals voeding, gas, water en elektra vanuit hun eigen basisinkomen
  • zorg en/of begeleiding wordt bekostigd vanuit Wlz, WMO of JW.

De zorg en/of begeleiding wordt vaak bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

(Centrum-) gemeenten (WMO/JW) bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid.

Aleen de Wlz heeft het kleinschalig wooninitiatief gedefinieerd (art 3.1.3 lid 1):

  • minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een persoonsgebonden budget als bedoeld in de Wlz ontvangen voor zorg en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen en
  • de bewoners verblijven op één woonadres of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Er is recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag (in 2019: €4.400,-). Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorggerelateerd en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica).

 

Meer informatie over 'PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief'

Instructies

Documenten

Links

Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.