PGB- toeslag kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg

Laatste update: 11 november 2021

PGB- toeslag kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg

Budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 10), krijgen een verhoging van het persoonsgebonden budget. Het ministerie van VWS heeft geld vrij gemaakt voor de verpleeghuizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Doordat het zorgkantoor geen contract heeft met deze wooninitiatieven ontvangen de bewoners een toeslag. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Toeslag 2021

De toeslag voor wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg is per 1 januari 2021 opgehoogd van €4.073,- naar €4.429,-.

Toeslag 2022

De toeslag voor wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg is per 1 januari 2022 wordt €4.295,-.

Hoe declareren?

De toeslag wordt automatisch aan het PGB-budget toegevoegd, als de budgethouder in een kleinschalig wooninitiatief woont. De budgethouder kan dit extra budget declareren, door extra uren af te spreken of het uurtarief te verhogen (beiden mag ook). Dat gaat via het standaard wijzigingsformulier van de Sociale Verzekeringsbank. De toeslag kan dus niet worden gedeclareerd met het formulier bijkomende zorgkosten.

Meer informatie over 'PGB- toeslag kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg'

Instructies

Documenten

Links

Uitroepteken Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.