Aanpak depressie

Laatste update: 2 april 2020

Depressie is een van de zes speerpunten van het preventiebeleid. Het gaat om een belangrijk probleem voor de volksgezondheid: per jaar maken ruim 800.000 mensen een depressie door. In de rijksnota Kiezen voor Gezond Leven is depressie voor het eerst opgenomen als speerpunt. Op basis daarvan is in 2007 het Partnership Depressiepreventie opgericht dat van 2007 tot 2012 heeft gewerkt aan het vergroten van het bereik van mensen met depressieve klachten. Daartoe werden afspraken gemaakt over betere afstemming, samenwerking en benutten van aanpakken en instrumenten. In 2010 zijn producten opgeleverd, waaronder de webportal Mentaal Vitaal, risicoprofielen, signaleringsinstrumenten en interventies. Eind september 2016 is de publiekscampagne depressie gelanceerd. Doel van deze publiekscampagne is het taboe doorbreken rondom depressie. De campagne maakt zichtbaar wat een depressie is en roept op tot actie: herken de signalen en praat erover. Als onderdeel van de campagne is een landingswebsite over depressie ingericht: www.omgaanmetdepressie.nl. De publiekscampagne en het meerjarenprogramma sluiten op elkaar aan, zodat ze elkaar ondersteunen en versterken.

Meer informatie over 'Aanpak depressie'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.