Wet- & Regelgeving

Met dit thema binnen het Kennisplein van de BVKZ biedt de vereniging zorgaanbieders een overzicht van de meest actuele wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

Wetten, uitvoeringsbesluiten en regelingen vormen de basis van ons landelijk bestuur. Ook binnen de zorgsector. Voor zorgaanbieders zijn wetten, besluiten en regelingen vaak moeilijk te begrijpen.

De praktijk leert dat de wetten met onderliggende normen, AMVB’s en richtlijnen niet altijd goed leesbaar en te vinden zijn. Maar ook zodanig zijn opgesteld, dat ze voor vele kleinschalige zorgaanbieders minder taalkundig toegankelijk zijn. Toch vormen zij de basis waarop de zorgaanbieder zorg kan en mag verlenen. En is kennisname van de betreffende wetten een goede basis om de eigen bedrijfsvoering en verantwoording van de financiering vorm te geven.

Het proces van wet –en regelgeving naar uitvoeringsbesluit en regeling verloopt –over het algemeen genomen- in de volgende samenhang:

 

Op dit deel van het Kennisplein wordt meer informatie verstrekt met betrekking tot diverse wet –en regelgevingen waar een zorgaanbieder mee te maken heeft. Wilt u meer informatie over een onderwerp of heeft u zelf informatie die nuttig kan zijn voor het Kennisplein, stuur dan een mail naar info@bvkz.nl.