Aanbestedingswet

Laatste update: 19 maart 2021

In de Aanbestedingswet staan regels voor aanbesteden. Zo staat erin wie moeten aanbesteden en hoe zij dat moeten doen.

Gemeenten verzorgen voor de WMO- en de Jeugdzorg de invulling van vraag en aanbod voor hun inwoners. Aangezien de gemeente zelf geen zorg aanbiedt, wordt de zorg ‘ingekocht’ bij zorgaanbieders. De gemeente treedt daarbij dus op als opdrachtgever én financierder van de zorg. Dat betekent dat het aanbestedingsrecht relevant is. Een aanbesteding is een procedure waarbij een overheidsinstantie bekend maakt een opdracht te willen laten uitvoeren, zodat uitvoerende bedrijven offertes kunnen indienen.

Aanbesteden binnen de zorg betekent dat de gemeenten –digitaal- bekend maken dat zij zorg willen inkopen bij partijen die daar invulling aan kunnen geven: de zorgaanbieders. De opdrachten die de gemeenten hebben, worden door middel van een aanbestedingsprocedure geplaatst op TenderNed of de Aanbestedingskalender. Dit is een digitaal marktplein: de gemeenten maken bekend welke opdrachten zij hebben. De zorgaanbieders schrijven zich digitaal in bij de opdracht.

Voor het inschrijven kunnen de gemeenten diverse documenten bij de aanbieder opvragen. De zorgaanbieder plaatst de gevraagde documenten op het TenderNed of Aanbestedingskalender. Het portfolio wat op deze manier ontstaat, zorgt ervoor dat de gemeenten binnen het kader van eisen wat zij aanhouden, kunnen toetsen of de zorgaanbieder aan alle eisen voldoet. Iedere gemeente mag aanvullende eisen bepalen, naast de eisen die de WMO en Jeugdwet hanteren. Het is dus van belang dat de zorgaanbieder weet welk beleid de gemeente hanteert in het kader van WMO en Jeugdwet.

Hier vindt u meer informatie over de aanbestedingswet, een korte instructie wat de zorgaanbieder moet doen om te kunnen aanbesteden. Daarnaast worden handige links en documenten aangereikt.

 

Meer informatie over 'Aanbestedingswet'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.